Logowanie

Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. 2012.32536.7.2012

  zarządzenie nr 21/2012 Burmistrza Miasta Mszana Dolna z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Mszana Dolna za rok 2011

 • DZ. URZ. 2012.32526.7.2012

  uchwała nr XVIII/180/2012 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2012 Nr XIII/116/2011 z dnia 26 grudnia 2011r.zmienionej uchwałą Nr XVII/157/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 roku

 • DZ. URZ. 2012.32516.7.2012

  uchwała nr XVIII/159/2012 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 31 maja 2012r. w sprawie przyjęcia ?Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Wielka Wieś na lata 2012 ? 2015?

 • DZ. URZ. 2012.32506.7.2012

  uchwała nr XXI/133/2012 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2012 ? Nr XV/93/2011 Rady Gminy Iwanowice z dnia 21grudnia 2011 rok


 • DZ. URZ. 2012.32496.7.2012

  uchwała nr XXIII/138/12 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 maja 2012r. w sprawie: podziału gminy Rabka ? Zdrój na okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 • DZ. URZ. 2012.32486.7.2012

  uchwała nr XVIII/251/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 24 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.32476.7.2012

  uchwała nr XXIII/112/12 Rady Gminy Gnojnik z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.32466.7.2012

  uchwała nr XXI/215/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 25 maja 2012r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, w tym stypendiów za szczególne osiągnięcia w nauce przyznanej uczniom szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych na terenie Gminy Kęty

 • DZ. URZ. 2012.32456.7.2012

  uchwała nr XIX/164/2012 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 17 maja 2012r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Śnietnicy.

 • DZ. URZ. 2012.32446.7.2012

  uchwała nr XXIV/159/12 Rady Gminy Łużna z dnia 18 maja 2012r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Łuzna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych zawierajacych powyżej 4,5% alkoholu (z wyjatkiem piwa).

 • DZ. URZ. 2012.32436.7.2012

  uchwała nr XVII/199/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 15 maja 2012r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia o różnym wymiarze godzin

 • DZ. URZ. 2012.32426.7.2012

  uchwała nr XV/132/2012 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 10 maja 2012r. w sprawie: zmiany uchwały nr XX/146/04 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 27 października 2004 r. w sprawie:, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art.42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz dla nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowy Targ

 • DZ. URZ. 2012.32416.7.2012

  uchwała nr XVIII/98/2012 Rady Gminy Tokarnia z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorów i wicedyrektorów oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, a także tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów szkolnych, w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach, zwanymi też placówkami oświatowymi, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tokarnia.

 • DZ. URZ. 2012.32406.7.2012

  uchwała nr IX/70/2011 Rady Gminy Wieprz z dnia 19 sierpnia 2011r. w sprawie: podziału terenu Gminy Wieprz na stałe obwody głosowania, określenia ich granic, numerów i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

 • DZ. URZ. 2012.32395.7.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN.II.4131-1- 9 -12 Wojewody Małopolskiego z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie stwierdzania nieważności uchwały Rady Gminy Stryszawa Nr XVII/129/12 z dnia 17 maja 2012 r., w sprawie zatwierdzenia taryfy stanowiącej stawkę opłaty za przyłączenie do gminnej sieci wodociągowej na terenie Gminy Stryszawa, w całości.

 • DZ. URZ. 2012.32385.7.2012

  decyzja nr OKR-4210-28(10)/2012/9193/VII/TK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 3 lipca 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiebiorstwa Produkcyjno-Usługowego KZGM Sp. z o.o. z siedzibą w Proszowicach

 • DZ. URZ. 2012.32375.7.2012

  uchwała nr XIV/89/12 Rady Gminy Łukowica z dnia 28 maja 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukowica

 • DZ. URZ. 2012.32365.7.2012

  uchwała nr XVIII/255/2012 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 czerwca 2012r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Gminy Biecz oraz sposobu  ich pobierania

 • DZ. URZ. 2012.32355.7.2012

  uchwała nr XXI-188/12 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Łapsze Niżne na okręgi wyborcze jednomandatowe.

 • DZ. URZ. 2012.32345.7.2012

  uchwała nr XX/180/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Czarny Dunajec na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Czarny Dunajec.

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.