Logowanie

Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. 2012.31933.7.2012

  uchwała nr XIV/115/12 Rady Gminy Olesno z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie

 • DZ. URZ. 2012.31923.7.2012

  uchwała nr IX/109/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 września 2011r. w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Powiat Oświęcimski.

 • DZ. URZ. 2012.31913.7.2012

  uchwała nr XX/227/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/207/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 maja 2012 r.  w sprawie zamiany Statutu oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu.

 • DZ. URZ. 2012.31903.7.2012

  uchwała nr XX/225/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę Nr IX/109/2011 z dnia 21 września 2011 r. w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Powiat Oświęcimski


 • DZ. URZ. 2012.31893.7.2012

  uchwała nr XVI/133/2012 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Budżetowej na 2012 rok Nr XIII/107/2012 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.31883.7.2012

  uchwała nr XVI/132/2012 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czchów na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.31873.7.2012

  uchwała nr XVI/140/2012 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zmian statutu Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czchowie

 • DZ. URZ. 2012.31863.7.2012

  uchwała nr XX/203/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeszcze dla obszaru ?Brzeszcze IA?

 • DZ. URZ. 2012.31853.7.2012

  decyzja nr OKR-4210-33(7)/2012/699/X/JP Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o.

 • DZ. URZ. 2012.31843.7.2012

  uchwała nr XV/161/12 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Szpitala Powiatowego w Limanowej

 • DZ. URZ. 2012.31833.7.2012

  uchwała nr XV/157/12 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie 2012r.

 • DZ. URZ. 2012.31823.7.2012

  uchwała nr XVII/109/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie: nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Osieku.

 • DZ. URZ. 2012.31813.7.2012

  uchwała nr XVII/158/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Maniowach.

 • DZ. URZ. 2012.31803.7.2012

  uchwała nr XIX/125/12 Rady Gminy Przeciszów z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Przeciszowie

 • DZ. URZ. 2012.31793.7.2012

  uchwała nr XX/161/2012 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie Statutu Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmku

 • DZ. URZ. 2012.31783.7.2012

  uchwała nr XVII/178/2012 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu Powiatu Brzeskiego na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych

 • DZ. URZ. 2012.31773.7.2012

  uchwała nr XVIII/236/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie przekształcenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, działającego w ramach Zespołu Szkół Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Andrychowie, w Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, działające w ramach Zespołu Szkół Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Andrychowie

 • DZ. URZ. 2012.31763.7.2012

  uchwała nr XVIII/235/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie przekształcenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, działającego w ramach Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Pawła II w Radoczy, w Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, działające w ramach Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Pawła II w Radoczy

 • DZ. URZ. 2012.31753.7.2012

  uchwała nr XVIII/234/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie przekształcenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, działającego w ramach Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej, w Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, działające w ramach Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej

 • DZ. URZ. 2012.31743.7.2012

  uchwała nr XVIII/233/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2, działającej w ramach Zespołu Szkół Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Andrychowie

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.