Logowanie

Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. 2012.415328.8.2012

  uchwała nr XXI/145/12 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody

 • DZ. URZ. 2012.415228.8.2012

  uchwała nr XXV/149/12 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 16 lipca 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV/81/11 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Rabki-Zdroju, ustalenia opłat za parkowanie w tych strefach i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania

 • DZ. URZ. 2012.415128.8.2012

  uchwała nr XXI/254/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie nadania Statutu Pogotowiu Ratunkowemu im. Siegfrieda Greinera w Skawinie.

 • DZ. URZ. 2012.415028.8.2012

  uchwała nr XXII/218/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 4 lipca 2012r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 123/XII/99 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 31 sierpnia 1999 r. w sprawie wprowadzenia zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na obszarze Gminy Podegrodzie.


 • DZ. URZ. 2012.414928.8.2012

  uchwała nr XVII/127/12 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

 • DZ. URZ. 2012.414828.8.2012

  uchwała nr XVIII/218/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 3 lipca 2012r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żabno oraz zasobem pomieszczeń tymczasowych Gminy Żabno na lata 2012-2017.

 • DZ. URZ. 2012.414728.8.2012

  uchwała nr XVIII/217/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 3 lipca 2012r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żabno oraz zasad wynajmowania tymczasowych pomieszczeń wchodzących w skład zasobu tymczasowych pomieszczeń Gminy Żabno.

 • DZ. URZ. 2012.414628.8.2012

  uchwała nr XVIII/216/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 3 lipca 2012r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych kategorii gminnej oraz placach i parkingach, stanowiących własność Gminy Żabno na terenie miasta Żabna, w strefie płatnego parkowania.

 • DZ. URZ. 2012.414528.8.2012

  uchwała nr XVIII/215/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 3 lipca 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych.

 • DZ. URZ. 2012.414428.8.2012

  uchwała nr XXII/261/2012 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 3 lipca 2012r. o nadaniu Statutu dla Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie.

 • DZ. URZ. 2012.414328.8.2012

  uchwała nr XVIII / 100 /12 Rady Gminy Spytkowice z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.414228.8.2012

  uchwała nr XXV/125/2012 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice ? Przeginia na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.414127.8.2012

  sprawozdanie nr 20 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 30 marca 2012r. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r.

 • DZ. URZ. 2012.414027.8.2012

  sprawozdanie nr 22-2012 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 30 marca 2012r. Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie za rok 2011

 • DZ. URZ. 2012.413927.8.2012

  uchwała nr XXXIII/335/2012 Rady Miasta Nowy Sącz z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie: likwidacji Gimnazjum dla Dorosłych w Nowym Sączu.

 • DZ. URZ. 2012.413827.8.2012

  uchwała nr XXXIII/334/2012 Rady Miasta Nowy Sącz z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie: likwidacji Szkoły Policealnej Nr 4 w Nowym Sączu.

 • DZ. URZ. 2012.413727.8.2012

  uchwała nr XXXIII/333/2012 Rady Miasta Nowy Sącz z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie: likwidacji Szkoły Policealnej Nr 2 w Nowym Sączu.

 • DZ. URZ. 2012.413627.8.2012

  uchwała nr XXXIII/332/2012 Rady Miasta Nowy Sącz z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie: likwidacji trzyletniego Technikum Uzupełniającego dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej w Nowym Sączu.

 • DZ. URZ. 2012.413527.8.2012

  uchwała nr XXXIII/331/2012 Rady Miasta Nowy Sącz z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie: likwidacji VIII Liceum Profilowanego w Nowym Sączu.

 • DZ. URZ. 2012.413427.8.2012

  uchwała nr XXXIII/330/2012 Rady Miasta Nowy Sącz z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie: likwidacji VII Liceum Profilowanego w Nowym Sączu.

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.