Logowanie

Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.29.8.2011

  uchwała Nr 59/2011 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie: wykonania budżetu Powiatu Krapkowickiego za 2010 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.26.8.2011

  zarządzenie Nr ORG.0050.40.2011 Wójta Gminy Wilków z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wilków za 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.26.8.2011

  zarządzenie Nr 66/2011 Burmistrza Krapkowic z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Krapkowice za 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.26.8.2011

  zarządzenie Nr 24/11 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2010 rok oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego GBP w Jemielnicy.


 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.26.8.2011

  zarządzenie Nr nr 39 / 2011 Wójta Gminy Bierawa z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bierawa za 2010r.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.25.8.2011

  uchwała Nr III/9/10 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.25.8.2011

  uchwała Nr III/8/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.25.8.2011

  uchwała Nr V/40/11 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.24.8.2011

  decyzja Nr OWR-4210-34/2011/73/XII-B/DB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany taryfy dla ciepła

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.24.8.2011

  decyzja Nr OWA-4210-60(4)/2011/3035/Vzm3/ML Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 sierpnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła EPS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.24.8.2011

  uchwała Nr X/110/11 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parków wiatrowych we wsiach Charbielin, Bodzanów, Nowy Las, Stary Las, Sucha Kamienica.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.24.8.2011

  uchwała Nr XII/107/11 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/78/11 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 25 maja 2011r. w sprawie ustalenia sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych oraz gimnazjów w Gminie Głubczyce

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.22.8.2011

  uchwała Nr IX ? 105/11 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Baborowa

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.19.8.2011

  zarządzenie Nr 125/11 Wojewody Opolskiego z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pokój

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.19.8.2011

  uchwała Nr VIII/43/11 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stary Grodków

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.19.8.2011

  uchwała Nr XII/165/11 Rady Miasta Opola z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych na terenie miasta Opola.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.19.8.2011

  uchwała Nr VII/52/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Łubniany na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.19.8.2011

  uchwała Nr X/73/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie zwolnień z opłaty targowej

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.19.8.2011

  uchwała Nr VI/81/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie nadania statutu dla Krapkowickiego Domu Kultury w Krapkowicach

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.19.8.2011

  uchwała Nr X/95/11 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie nadania nazwy dla ronda na terenie miasta Kluczborka

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.