Logowanie

Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.24.8.2012

  uchwała Nr XVIII/126/2012 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulica Opakowaniowa w miejscowości Skarbimierz Osiedle

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.24.8.2012

  uchwała Nr XXI/205/12 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz wysokości tych nagród

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.24.8.2012

  uchwała Nr 17/28/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie orzeczenia orzeka nieważności uchwały nr XXIX/449/12 Rady Miasta Opola z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie trybu udzielenia dotacji szkołom i placówkom oświatowym niepublicznym i publicznym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, a także rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.24.8.2012

  uchwała Nr XXIX/449/12 Rady Miasta Opola z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie trybu udzielania dotacji szkołom i placówkom oświatowym niepublicznym i publicznym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, a także rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania


 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.24.8.2012

  uchwała Nr XXIV/171/2012 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 23 lipca 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Korfantów.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.24.8.2012

  uchwała Nr XXIII/307/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy dla przedszkoli i szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i dla osób fizycznych i osób prawnych niebędących jednostkami samorządu terytorialnego prowadzących na terenie Gminy wychowanie przedszkolne w innych formach publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.24.8.2012

  uchwała Nr XXIII/306/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy dla przedszkoli i szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i dla osób fizycznych i osób prawnych niebędących jednostkami samorządu terytorialnego prowadzących na terenie Gminy wychowanie przedszkolne w innych formach niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.24.8.2012

  uchwała Nr XV.194.2012 Rady Miejskiej w Białej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały NR XXX/321/06 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dudaktyczno -wychwawczej , pracy opiekuńczo - wychowawczej oraz realizację innych zadań statutowych szkoły

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.24.8.2012

  uchwała Nr XV.193.2012 Rady Miejskiej w Białej z dnia 3 sierpnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także zasady przyznawania, wysokości i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Biała

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.24.8.2012

  uchwała Nr XV.191.2012 Rady Miejskiej w Białej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Biała na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.24.8.2012

  uchwała Nr XV.190.2012 Rady Miejskiej w Białej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Biała na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.24.8.2012

  uchwała Nr XIV.183.2012 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Biała

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.24.8.2012

  uchwała Nr XIV.182.2012 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Biała

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.22.8.2012

  uchwała Nr XIX/95/12 Rady Gminy Kamiennik z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.21.8.2012

  sprawozdanie Nr 1/2012 Burmistrza Gminy Paczków z dnia 2 kwietnia 2012 r. z wykonania budżetu Gminy Paczków za 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.21.8.2012

  sprawozdanie Nr 1/2012 Burmistrza Krapkowic z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Krapkowice za 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.21.8.2012

  uchwała Nr XXII/152/2012 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Wołczyn i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.21.8.2012

  uchwała Nr XXIII/310/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie warunków udzielenia i wysokości stawki procentowej bonifikaty od ceny sprzedaży lub od pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych lub ich części sprzedawanych lub oddawanych w użytkowanie wieczyste w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.21.8.2012

  uchwała Nr XXIII/309/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie warunków udzielenia i wysokości stawki procentowej bonifikaty od ceny sprzedaży lub pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych sprzedawanych lub oddawanych w użytkowanie wieczyste w wyniku uwzględnienia roszczeń, o których mowa w art. 209a ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.20.8.2012

  aneks Nr 2 Burmistrza Miasta Nysa; Burmistrza Otmuchowa z dnia 30 lipca 2012 r. do porozumienia międzygminnego z dnia 1 marca 2007 roku w sprawie świadczenia usług przewozu osób w komunikacji miejskiej w ramach lokalnego transportu zbiorowego

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.