Logowanie

Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.9.1.2009

  uchwała Nr XXIX/230/2008 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Nr XXVII/212/2008 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.9.1.2009

  uchwała Nr XXVII/212/2008 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.9.1.2009

  uchwała Nr XXVI/281/2008 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników województwa opolskiego osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.8.1.2009

  porozumienie nr OA.I-0142-2/08 Wojewody Opolskiego z dnia 30 grudnia 2008r. zmieniające porozumienie Nr 1/08 z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu administracji rządowej należących do właściwości wojewody


 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.8.1.2009

  decyzja nr OWR-4210-71/2008/4595/IV-C/GM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 grudnia 2008r. .

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.8.1.2009

  uchwała nr XXIV/166/2008 Rady Gminy Popielów z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę przedszkoli

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.8.1.2009

  uchwała nr XXII/216/08 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2008r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2008 ? 2011

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.8.1.2009

  uchwała nr XXVII/184/08 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 3 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sołectwa Raszowa

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.8.1.2009

  uchwała nr XVII/127/08 Rady Gminy Komprachcice z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie nadania nazw nowym ulicom w miejscowościach Wawelno i Komprachcice

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.8.1.2009

  uchwała nr XXIV/253/08 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 3 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osobom fizycznym na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest, pochodzących z obiektów budowlanych

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.8.1.2009

  uchwała nr XXIV/252/08 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 3 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat obowiązujących na terenie gminy i miasta Grodków za odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.8.1.2009

  uchwała nr XXIV/251/08 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 3 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia: za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród ze specjalnego funduszu nagród a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Grodków

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.8.1.2009

  uchwała nr XXIV/250/08 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 3 grudnia 2008r. w sprawie opłat za świadczenie usług wykraczających poza realizację podstaw programowych wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Grodków

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.8.1.2009

  uchwała nr XXIV/244/08 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 3 grudnia 2008r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Grodków

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.8.1.2009

  uchwała nr XXVII/195/2008 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobrzeń Wielki

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.8.1.2009

  uchwała nr XXII/147/2008 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 1 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.8.1.2009

  uchwała nr XXXIV/221/08 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.8.1.2009

  uchwała nr 434/08 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2009 roku

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.8.1.2009

  uchwała nr 56/339/2008 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2009

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.8.1.2009

  uchwała nr XXV/270/2008 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 października 2008r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2008 rok

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.