Logowanie

Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.10.8.2012

  uchwała Nr XXIX/436/12 Rady Miasta Opola z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Olimpijskiej w Opolu

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.10.8.2012

  uchwała Nr XXIX/435/12 Rady Miasta Opola z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Andrzeja Struga w Opolu

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.10.8.2012

  uchwała Nr XVIII/126/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Łubniany.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.10.8.2012

  uchwała Nr XXIV/186/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Lewin Brzeski oraz odpłatności za świadczenia udzielane przez te przedszkola w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie wychowanie i opiekę


 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.10.8.2012

  uchwała Nr XXIV/170/2012 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 23 lipca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.10.8.2012

  uchwała Nr XXIV/169/2012 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 23 lipca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków oraz ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.10.8.2012

  uchwała Nr XVIII/147/12 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w Gminie Kolonowskie

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.10.8.2012

  uchwała Nr XXII/171/2012 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kietrzu Nr VI/43/2011 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych oraz jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi osobami prawnymi ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.10.8.2012

  uchwała Nr XXIV/185/12 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.10.8.2012

  uchwała Nr XVIII-193/12 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy deklaracji i informacji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.10.8.2012

  uchwała Nr XIX/148/2012 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Powiatu Krapkowickiego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.10.8.2012

  uchwała Nr XIX/167/2012 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/298/2005 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 14 września 2005 r. dotyczącej określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.10.8.2012

  uchwała Nr XIX/253/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.8.8.2012

  sprawozdanie Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 22 marca 2012 r. Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.8.8.2012

  zarządzenie Nr 570/2012 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz samorządowych instytucji kultury za 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.8.8.2012

  uchwała Nr XXI/350/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego gminy Nysa obejmującego śródmieście Nysy z terenami przyległymi, uchwalonego przez Radę Miejską w Nysie uchwałą nr XLV/672/10 z dnia 31 marca 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.8.8.2012

  uchwała Nr XXI/349/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Otmuchowskiej w Nysie

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.8.8.2012

  uchwała Nr XXI/348/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Zwycięstwa w Nysie

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.8.8.2012

  uchwała Nr XXI/347/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Szlak Chrobrego, Bramy Grodkowskiej, Słowiańska, Księcia Józefa Poniatowskiego, Tadeusza Kościuszki i Plac Jana Kilińskiego w Nysie

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.8.8.2012

  uchwała Nr XXI/346/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wiejskiego gminy Nysa we wsi Wyszków Śląski

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.