Logowanie

Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.3.1112.1.2009

  uchwała nr XXIX/543/08 Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie określenia zasad i kryteriów udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.2.108.1.2009

  lista nr . Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu z dnia 5 stycznia 2009r. w przedmiocie uzależnienia od alkoholu nowo powołanych 29 grudnia 2008 r. przy Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu na okres od 2009 - 2013 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.2.98.1.2009

  uchwała nr XXII/124/08 Rada Gminy Wojaszówka z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.2.88.1.2009

  uchwała nr XXV/214/08 Wójta Gminy Przemyśl z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/156/08 Rady Gminy Przemyśl z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przemyśl


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.2.78.1.2009

  uchwała nr XXV/152/08 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 21 listopada 2008r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych Gminy Osiek Jasielski

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.2.68.1.2009

  uchwała nr XXV/158/08 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 21 listopada 2008r. w sprawie ustalenia sieci oraz granic obwodów szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Osiek Jasielski

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.2.58.1.2009

  uchwała nr XXXIII/226/08 Wójta Gminy Jasło z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.2.48.1.2009

  uchwała nr XIX/173/08 Starosty Rzeszowskiego z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Powiatu Rzeszowskiego w przedmiocie zmiany granic Powiatu Rzeszowskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.2.38.1.2009

  uchwała nr XIX/172/08 Starosty Rzeszowskiego z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Powiatu Rzeszowskiego w przedmiocie zmiany granic Powiatu Rzeszowskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.1.25.1.2009

  decyzja nr OKR-4210-107(3)/2008/507/VIIIA/RW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 grudnia 2008r. .

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.1.15.1.2009

  uchwała nr XLIII/716/08 Rady Miasta Rzeszów z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Miasta Rzeszowa

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.