Logowanie

Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. 2012.75622.2.2012

  uchwała nr XIII/150/2011 Rady Miasta Malbork z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany nazwy Miejskiego Domu Kultury w Malborku i nadania jednostce nowego statutu

 • DZ. URZ. 2012.75522.2.2012

  uchwała nr XIV/164/11 Rady Miasta Malbork z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zasad udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży w Mieście Malborku oraz form i zakresu tej pomocy

 • DZ. URZ. 2012.75422.2.2012

  zarządzenie nr 73/ZiSS/2012 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie: ustalenia w 2012 roku średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej Placówce Socjalizacyjnej "Mój Dom - Moja Przyszłość" w Słupsku.

 • DZ. URZ. 2012.75322.2.2012

  zarządzenie nr 45/ZiSS/2012 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie: ustalenia w 2012 roku średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" w Słupsku przy ul. Leśnej 8.


 • DZ. URZ. 2012.75222.2.2012

  porozumienie nr MG.031.1.2012 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 2 stycznia 2012r. w sprawie powierzenia w 2012 roku Gminie Pszczółki realizacji zadania publicznego ? prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób przewlekle psychicznie chorych, osób upośledzonych umysłowo i osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych

 • DZ. URZ. 2012.75122.2.2012

  porozumienie Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 2 stycznia 2012r. w sprawie przejęcia przez Gminę Miejską Chojnice w roku 2012 zadań Powiatu Chojnickiego w zakresie wykonywania bieżącej eksploatacji i utrzymania w należytym stanie technicznym dróg powiatowych w Chojnicach

 • DZ. URZ. 2012.75022.2.2012

  porozumienie Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 2 stycznia 2012r. w sprawie przejęcia przez Gminę Czersk w roku 2012 zadań Powiatu Chojnickiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie gminy Czersk oraz Ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2605G Czersk ? Śliwice ? 1,950 km

 • DZ. URZ. 2012.74922.2.2012

  porozumienie Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 12 stycznia 2012r. w sprawie przejęcia przez Gminę Brusy w roku 2012 zadań Powiatu Chojnickiego w zakresie zimowego utrzymania drogi powiatowej nr 2410G - odcinek Lubnia - Małe Glisno o długości 3,9 km

 • DZ. URZ. 2012.74822.2.2012

  uchwała nr XXII/417/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wyspa Sobieszewska - Górki Wschodnie w mieście Gdańsku.

 • DZ. URZ. 2012.74722.2.2012

  uchwała nr XIII/75/2012 Rady Gminy w Gardei z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar fragmentu wsi Bądki w gminie Gardeja.

 • DZ. URZ. 2012.74622.2.2012

  uchwała nr XVI/137/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Miejskiej Tczew

 • DZ. URZ. 2012.74522.2.2012

  uchwała nr XVI/135/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie likwidacji szkół wchodzących w skład Centrum Edukacji Dorosłych? Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tczewie

 • DZ. URZ. 2012.74422.2.2012

  uchwała nr XVI/136/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie likwidacji Centrum Edukacji Dorosłych ? Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Tczewie

 • DZ. URZ. 2012.74321.2.2012

  uchwała nr XVIII/244/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały nr X/106/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej

 • DZ. URZ. 2012.74221.2.2012

  uchwała nr XIV/107/12 Rady Gminy Choczewo z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zmiany statutu Gminy Choczewo.

 • DZ. URZ. 2012.74121.2.2012

  uchwała nr XIV/106/12 Rady Gminy Choczewo z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie utworzenia instytucji kultury o nazwie Choczewskie Centrum Kultury w Choczewie

 • DZ. URZ. 2012.74021.2.2012

  uchwała nr XXII/419/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz Centrum rejon dworca kolejowego, ulicy Kilińskiego i ulicy Dmowskiego w mieście Gdańsku.

 • DZ. URZ. 2012.73921.2.2012

  uchwała nr XV/174/2012 Rady Miasta Sopotu z dnia 3 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar ograniczony: od zachodu ulicami Bartosza Głowackiego, Jana z Kolna, Króla Jana Kazimierza; od północy 3-go Maja; od wschodu skarpą martwego klifu; od południa sięgaczem ulicy Władysława Łokietka i terenami hipodromu w mieście Sopocie

 • DZ. URZ. 2012.73821.2.2012

  uchwała nr X/98/12 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/80/11 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 16.11.2011 r. dotyczącej ustalenia wysokości opłat za świadczenia w przedszkolu publicznym w Zespole Szkół w Krynicy Morskiej.

 • DZ. URZ. 2012.73721.2.2012

  uchwała nr XII / 91 / 2011 Rady Powiatu Puckiego z dnia 20 grudnia 2011r.

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.