Logowanie

Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. 2012.274029.8.2012

  uchwała nr XI/112/2012 Rady Gminy Tuchomie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów predysponowanych pod lokalizację siłowni wiatrowych w obrębie geodezyjnym Tuchomie i Piaszno w gminie Tuchomie.

 • DZ. URZ. 2012.273929.8.2012

  uchwała nr XI/110/2012 Rady Gminy Tuchomie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów predysponowanych pod lokalizację siłowni wiatrowych w obrębie geodezyjnym Trzebiatkowa w gminie Tuchomie.

 • DZ. URZ. 2012.273829.8.2012

  uchwała nr 279/2012 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Chojnickiego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2012 roku

 • DZ. URZ. 2012.273729.8.2012

  uchwała nr XVII/204/2012 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie pozbawienia drogi nr 2603G Mosna - Ostrowite kategorii drogi powiatowej


 • DZ. URZ. 2012.273629.8.2012

  uchwała nr XVII/203/2012 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie pozbawienia drogi nr 2517G Czosnowo - Ciecholewy kategorii drogi powiatowej

 • DZ. URZ. 2012.273529.8.2012

  uchwała nr XVII/196/2012 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy i harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu chojnickiego

 • DZ. URZ. 2012.273429.8.2012

  protokół Gminnej Komisji do Spraw Referendum w Przechlewie z dnia 26 sierpnia 2012r. USTALENIA WYNIKU REFERENDUM GMINNEGO

 • DZ. URZ. 2012.273329.8.2012

  protokół Gminnej Komisji do Spraw Referendum w Potęgowie z dnia 26 sierpnia 2012r. USTALENIA WYNIKU REFERENDUM GMINNEGO

 • DZ. URZ. 2012.273229.8.2012

  uchwała nr XIV/108/2012 Rady Gminy Sadlinki z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy Sadlinki na 2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.273129.8.2012

  porozumienie nr 2/2012 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 19 czerwca 2012r.

 • DZ. URZ. 2012.273029.8.2012

  porozumienie nr IN.031.3.2012 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 9 lipca 2012r. w sprawie powierzenia Gminie przez Powiat zadania z zakresu właściwości Powiatu pn.: ?Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1930G Lniska ? Niestępowo ? Gdańsk w miejscowości Otomin? ? etap I

 • DZ. URZ. 2012.272929.8.2012

  uchwała nr XXI/134/2012 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.272828.8.2012

  uchwała nr XX/117/2012 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz określenia warunków jej stosowania

 • DZ. URZ. 2012.272728.8.2012

  uchwała nr XX/114/2012 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest

 • DZ. URZ. 2012.272628.8.2012

  uchwała nr X/185/12 RADA GMINY KOSCIERZYNA z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki ozn. nr ewid: 68/5 o pow. 0,38ha położonej w obrębie ewidencyjnym Skorzewo, gmina Kościerzyna

 • DZ. URZ. 2012.272528.8.2012

  uchwała nr XV/159/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Brzyno , gmina Krokowa.

 • DZ. URZ. 2012.272428.8.2012

  wyrok nr II SA/Gd 139/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 16 maja 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 • DZ. URZ. 2012.272328.8.2012

  porozumienie Wojewody Pomorskiego z dnia 16 kwietnia 2012r.

 • DZ. URZ. 2012.272228.8.2012

  uchwała nr XXI/175/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 14 czerwca 2012r. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kępice za rok 2011 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.

 • DZ. URZ. 2012.272128.8.2012

  uchwała nr 144/12 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu powiatu kwidzyńskiego na 2012r.

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.