Logowanie

Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. 2012.270023.8.2012

  zarządzenie nr 902/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Gdańska na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.269923.8.2012

  zarządzenie nr 788/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 28 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Gdańska na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.269823.8.2012

  zarządzenie nr 901/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Gdańska na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.269723.8.2012

  zarządzenie nr 787/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 28 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Gdańska na rok 2012


 • DZ. URZ. 2012.269623.8.2012

  zarządzenie nr 724/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Gdańska na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.269522.8.2012

  uchwała nr XX.228.2012 Rady Gminy Ustka z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXI/332/2005 Rady Gminy Ustka z dnia 23 grudnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej.

 • DZ. URZ. 2012.269422.8.2012

  zestawienie nr 2/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie: określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części.

 • DZ. URZ. 2012.269322.8.2012

  zarządzenie nr 49/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 26 marca 2012r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok.

 • DZ. URZ. 2012.269222.8.2012

  uchwała nr XIV/110/2012 Rady Gminy Smętowo Graniczne z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i sprawozdania finansowego Gminy Smętowo Graniczne

 • DZ. URZ. 2012.269122.8.2012

  uchwała nr XX.230.2012 Rady Gminy Ustka z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Machowino.

 • DZ. URZ. 2012.269022.8.2012

  uchwała nr Nr XX.222.2012 Rady Gminy Ustka z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie określenia lokalizacji przystanku autobusowego przy drodze wojewódzkiej nr 203 w miejscowości Duninowo, którego właścicielem jest Gmina Ustka oraz warunków i zasad korzystania z niego.

 • DZ. URZ. 2012.268922.8.2012

  uchwała nr XIV/85/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie obwodów głosowania na terenie Gminy Osiek

 • DZ. URZ. 2012.268822.8.2012

  uchwała nr XXII/143/12 Rady Gminy Damnica z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Damnica za rok 2011 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Damnica za rok 2011

 • DZ. URZ. 2012.268722.8.2012

  uchwała nr 45/2012 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 13 sierpnia 2012r. wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2012.

 • DZ. URZ. 2012.268622.8.2012

  uchwała nr XXIII/61/2012 Rady Gminy Wicko z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wicko na 2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.268520.8.2012

  uchwała nr XXII/240/2012 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Żukowo na 2012r.

 • DZ. URZ. 2012.268420.8.2012

  uchwała nr XXII/228/2012 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 10 sierpnia 2012r. o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska

 • DZ. URZ. 2012.268320.8.2012

  uchwała nr XVII/168/2012 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 16 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/55/03 z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej

 • DZ. URZ. 2012.268220.8.2012

  uchwała nr XXIV/352/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Wileńska II? w Słupsku

 • DZ. URZ. 2012.268120.8.2012

  uchwała nr XXIV/349/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 czerwca 2012r. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Orzeszkowej? w Słupsku

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.