Logowanie

Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. 2012.175818.5.2012

  uchwała nr XX/213/2012 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie warunków udzielania bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Reda.

 • DZ. URZ. 2012.175718.5.2012

  uchwała nr XIV/96/2012 Rady Gminy w Skórczu z dnia 30 kwietnia 2012r. zaliczenia drogi na terenie gminy Skórcz do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.

 • DZ. URZ. 2012.175618.5.2012

  uchwała nr XXI/144/12 Rady Gminy Człuchów z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Człuchów oraz jej jednostkom podległym.

 • DZ. URZ. 2012.175518.5.2012

  uchwała nr XIII/108/12 Rady Gminy Bobowo z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze  socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Bobowo.


 • DZ. URZ. 2012.175417.5.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr WI-I.743.2.46.2012.AO Wojewody Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2012r.

 • DZ. URZ. 2012.175317.5.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-III.4131.14.2012.WD Wojewody Pomorskiego z dnia 9 maja 2012r.

 • DZ. URZ. 2012.175217.5.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-III.4131.11.2012.TM Wojewody Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2012r.

 • DZ. URZ. 2012.175117.5.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.VI.4131.26.2012.MS Wojewody Pomorskiego z dnia 2 maja 2012r.

 • DZ. URZ. 2012.175017.5.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-III.4131.13.2012.WD Wojewody Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2012r.

 • DZ. URZ. 2012.174917.5.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-III.4131.12.2012.WD Wojewody Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2012r.

 • DZ. URZ. 2012.174817.5.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-III.4131.3.2012.LA Wojewody Pomorskiego z dnia 2 maja 2012r.

 • DZ. URZ. 2012.174717.5.2012

  ogłoszenie nr 1/2012 Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie "Sprawozdania z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w 2011 roku"

 • DZ. URZ. 2012.174617.5.2012

  uchwała nr XVII/103/2012 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 21 marca 2012r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nowa Karczma

 • DZ. URZ. 2012.174517.5.2012

  uchwała nr XXII/103/12 Rady Gminy Dziemiany z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dziemiany w 2012 roku

 • DZ. URZ. 2012.174417.5.2012

  uchwała nr XVII/159/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zasad używania herbu i flagi miasta Sztum

 • DZ. URZ. 2012.174317.5.2012

  uchwała nr XIX/200/2012 Rady Gminy Krokowa z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krokowa w 2012 roku.

 • DZ. URZ. 2012.174217.5.2012

  uchwała nr XIX/198/2012 Rady Gminy Krokowa z dnia 29 marca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Żarnowiec, gm Krokowa

 • DZ. URZ. 2012.174117.5.2012

  uchwała nr XIII/95/2012 Rady Gminy Przodkowo z dnia 29 marca 2012r. w sprawie uchwalenia: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Szarłata, gmina Przodkowo (uchwalonego uchwałą Nr XXX/347/2002 Rady Gminy Przodkowo z dnia 29 sierpnia 2002r. - Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 13 z dnia 27 stycznia 2003r. poz. 125)

 • DZ. URZ. 2012.174017.5.2012

  uchwała nr IV/142/12 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek ozn. nr ewid: cz. dz. 257 (o pow.0,0989 ha), dz. 258 (o pow. 0,09 ha), dz. 259 (o pow. 0,09 ha), dz. 260 (o pow. 0,0942 ha) położonych w obrębie ewidencyjnym Lizaki, gmina Kościerzyna

 • DZ. URZ. 2012.173917.5.2012

  uchwała nr XXIV/476/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stogi Portowe na wschód od ulicy Ku Ujściu w mieście Gdańsku.

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.