Logowanie

Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.233214.8.2012

  uchwała nr XXIII/180/12 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Sejneńskiego, których właścicielem albo zarządzającym jest Powiat Sejneński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.233114.8.2012

  uchwała nr XIV/116/12 Rady Gminy Czeremcha z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie podziału Gminy Czeremcha na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.233014.8.2012

  uchwała nr XIV/115/12 Rady Gminy Czeremcha z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie podziału Gminy Czeremcha na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.232914.8.2012

  informacja Starosty Powiatu Białostockiego z dnia 1 sierpnia 2012r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.232814.8.2012

  informacja Starosty Powiatu Białostockiego z dnia 1 sierpnia 2012r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.232714.8.2012

  uchwała nr XXV/134/12 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.232613.8.2012

  komunikat Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 7 sierpnia 2012r. dotyczący zmian w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.232513.8.2012

  uchwała nr XIII/87/2012 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie podziału Gminy Kleszczele na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.232413.8.2012

  uchwała nr XXIV/105/12 Rady Gminy Kolno z dnia 20 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Kolno dotyczącej części terenów wsi Zabiele uchwalonego uchwałą nr XXVII/200/06 Rady Gminy Kolno z dnia 28 kwietnia 2006 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.232313.8.2012

  uchwała nr XXIV/104/12 Rady Gminy Kolno z dnia 20 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Kolno dotyczącej części terenów wsi Niksowizna uchwalonego uchwałą nr VIII/54/03 Rady Gminy Kolno z dnia 26 listopada 2003 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.232213.8.2012

  uchwała nr XXIV/103/12 Rady Gminy Kolno z dnia 20 lipca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Kolno dotyczacej części terenów wsi Wincenta zatwierdzonego uchwałą nr XXVIII/204/06 Rady Gminy Kolno z dnia 19.05.2006 r. oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Kolno dotyczacej części terenów wsi Wincenta, zatwierdzonego uchwałą nr IV/21/99 Rady Gminy Kolno z dnia 27.02.1999 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.232113.8.2012

  uchwała nr XIV/111/12 Rady Gminy Czeremcha z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.232013.8.2012

  uchwała nr XIV/110/12 Rady Gminy Czeremcha z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie w określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Czeremcha, oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.231913.8.2012

  uchwała nr XVII/90/12 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie organizacji i zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Interwencji Kryzysowej funkcjonującym na terenie Powiatu Monieckiego

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.231813.8.2012

  uchwała nr XIX/92/2012 Rady Gminy Sejny z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie określenia lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Sejny

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.231713.8.2012

  uchwała nr XII/114/12 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 1 sierpnia 2012r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej poprzez wyłączenie z użytkowania jako części drogi publicznej na terenie miasta Drohiczyna

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.231613.8.2012

  porozumienie nr 14/2012 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Białystok zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania powierzonych przez Gminę Turośń Kościelna

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.231513.8.2012

  porozumienie nr 13/2012 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Białystok zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania powierzonych przez Gminę Turośń Kościelna

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.231410.8.2012

  rozporządzenie nr 2/12 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Hajnówce z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie gmin Czeremcha i Kleszczele

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.231310.8.2012

  wyrok nr II SA/Bk 292/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 5 czerwca 2012r.

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.