Logowanie

Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.37213.9.2012

  porozumienie nr IP.7021.29.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Buk; Wójta Gminy Duszniki z dnia 3 września 2012r. zawarcie porozumienia z gminą Duszniki, z terenu której będą przywożone niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oznaczone kodem 20 03 01, skratki oznaczone kodem 19 08 01 oraz zawartości piaskowników oznaczone kodem 19 08 02 na gminne składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne położone we wsi Wysoczka.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.37203.9.2012

  uchwała nr XXXIV/415/2012 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.37193.9.2012

  uchwała nr XXXIV/410/2012 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie: wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Tarnowo Podgórne

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.37183.9.2012

  uchwała nr XXIII/120/2012 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie: Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Borek Wlkp. na lata 2012 ? 2016.


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.37173.9.2012

  uchwała nr XXII/150/12 Rady Gminy Damasławek z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z placów zabaw i boisk sportowych ogólnie dostępnych, będących własnością Gminy Damasławek.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.37163.9.2012

  uchwała nr XXII/149/12 Rady Gminy Damasławek z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Damasławek oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.37153.9.2012

  uchwała nr XX/156/2012 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Wągrowieckiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.37143.9.2012

  decyzja nr OPO-4210-37(14)/2012/1287/XIII/ED Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 3 września 2012r. decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Poznaniu w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez ENERGA Elektrociepłownia Kalisz Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.37133.9.2012

  protokół Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 3 września 2012r. REFERENDUM GMINNE W SPRAWIE ODWOŁANIA BURMISTRZA KŁODAWY ZARZĄDZONE NA 2 WRZEŚNIA 2012 r. 

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.37123.9.2012

  protokół Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 3 września 2012r. REFERENDUM GMINNE W SPRAWIE ODWOŁANIA RADY MIEJSKIEJ  ZARZĄDZONE NA 2 WRZEŚNIA 2012 r. 

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.37113.9.2012

  uchwała nr XVIII/192/2012 Rady Gminy Blizanów z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.37103.9.2012

  uchwała nr XIX/134/2012 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skoki, na rok 2012.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.37093.9.2012

  uchwała nr XX/159/12 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turek obejmującego obszar ? Etap III plan pn. ?Osiedle Uniejowskie?

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.37083.9.2012

  uchwała nr XIX/168/2012 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Klotyldzin ? część południowo - wschodnia

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.37073.9.2012

  uchwała nr XXII/137/2012 Rady Gminy w Kole z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Koło.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.37063.9.2012

  uchwała nr XXII/135/2012 Rady Gminy w Kole z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Borki.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.37053.9.2012

  uchwała nr XXI/152/2012 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie : określenia przystanków komunikacyjnych, ktorych właścicielem lub zarządzajacym jest Gmina Kleszczewo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystankow.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.37043.9.2012

  informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 31 sierpnia 2012r. o decyzji nr WCC/12199B/186/W/OPO/2012/AJ

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.37033.9.2012

  uchwała nr XVII/211/2012 Rady Gminy Łubowo z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych działek nr 161/5, 161/25 i 161/26 położonych w miejscowości Lednogóra

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.37023.9.2012

  uchwała nr XXIII/155/2012 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa letniskowego we wsi Lubochnia

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.