Logowanie

Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.174111.4.2012

  uchwała nr 317 Rady Miasta Konina z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.174011.4.2012

  sprawozdanie nr BA.I.3035-1/2011 Prezydenta Miasta Poznania z wykonania budżetu miasta Poznania za rok 2010.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.173911.4.2012

  sprawozdanie nr Or-II.0711.56.2012 Prezydenta Miasta Poznania z dnia 3 kwietnia 2012r. z wykonania budżetu Miasta Poznania za rok 2011.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.173811.4.2012

  uchwała nr XXII/161/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy Szosie Poznańskiej w Mosinie


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.173711.4.2012

  uchwała nr XIV/115/12 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Złotów na 2012 rok"

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.173611.4.2012

  sprawozdanie nr 1 Burmistrza Miasta Sulmierzyce z dnia 13 marca 2012r. Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SULMIERZYCE ZA 2011 ROK

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.173511.4.2012

  zarządzenie nr 338/12 Burmistrz Gminy Rawicz z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2011 rok, sprawozdania z wykonania planów finansowych za 2011 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Rawicz.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.173411.4.2012

  uchwała nr 218/2012 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wągrowieckiego, sprawozdania Powiatowej Biblioteki Publicznej i Zespołu Opieki Zdrowotnej za 2011 rok oraz przedstawienia informacji o stanie mienia Powiatu Wągrowieckiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.173311.4.2012

  uchwała nr XXII/164/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.173211.4.2012

  uchwała nr 449/2012 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.173111.4.2012

  uchwała nr XVII/133/12 Rady Gminy Orchowo z dnia 29 marca 2012r. w sprawie wyznaczenia inkasentów i ustalenia inkasa za pobór wody, odprowadzenie ścieków.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.173011.4.2012

  uchwała nr XIV/117/12 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Złotowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.172911.4.2012

  porozumienie Powiatu Kaliskiego; Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 marca 2012r. w sprawie wykonania prowadzenia zadań związanych z udzielaniem przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, ich rodzicom, nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie powiatu kaliskiego oraz dzieciom, które nie uczęszczają do szkół (przedszkoli) i ich rodzicom zamieszkałym na terenie powiatu kaliskiego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.172810.4.2012

  ogłoszenie nr 1/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 27 marca 2012r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.172710.4.2012

  uchwała nr 145/XVI/12 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 7 marca 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.172610.4.2012

  uchwała nr 142/XVI/12 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 7 marca 2012r. w sprawie ustalenia rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Ślesin

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.172510.4.2012

  informacja nr o decyzji nr WCC/55-ZTO-D/293/W/OPO/2012/ASz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 kwietnia 2012r. informacja w sprawie zmieniany przedmiotu i zakresu działalności koncesjonariusza Dalkia Września S.A.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.172410.4.2012

  decyzja nr OPO-4210-12(5)/2012/3706/VI/JP Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 kwietnia 2012r. decyzja w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Sydkraft Term sp. z o.o. z siedzibą w Złotowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.172310.4.2012

  informacja nr 1/2012 Burmistrza Kępna z dnia 31 marca 2012r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze Miasta i Gminy Kępno.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.17226.4.2012

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 5 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany w składzie Rady Powiatu Pleszewskiego

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.