Logowanie

Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.17215.4.2012

  zarządzenie nr 15/12 Wójta Gminy Lipka z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lipka za 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.17205.4.2012

  ogłoszenie nr 1/2012 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II pólrocze 2011r., położonych na obszarze Gminy Miejskiej w Chodzieży.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.17195.4.2012

  sprawozdanie Starosty Ostrowskiego Sprawozdanie Starosty Ostrowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2011 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.17185.4.2012

  wyrok nr II SA/Po 564/11 Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Poznaniu z dnia 19 stycznia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.17175.4.2012

  wyrok nr IV SA/Po 384/11 Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Poznaniu z dnia 10 sierpnia 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.17165.4.2012

  uchwała nr XIV/151/2012 Rady Gminy Gołuchów z dnia 26 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gołuchów w 2012 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.17155.4.2012

  uchwała nr XV/85/2012 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie: Statutu Gminy Miedzichowo

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.17145.4.2012

  informacja nr 1/2012 Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 28 marca 2012r. w sprawie listy biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu prowadzonej przez Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.17135.4.2012

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 4 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany w składzie Rady Powiatu Ostrowskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.17125.4.2012

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 4 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany w składzie Rady Powiatu Pleszewskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.17115.4.2012

  komunikat nr 23/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 marca 2012r. o adresie strony internetowej, na której zamieszczone zostają zmiany II części Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.17105.4.2012

  porozumienie nr SO-IV.0031.17.2012.2 Starosty Międzychodzkiego; Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie zawierania umów na przeprowadzenie badań specjalistycznych dla potrzeb powiatowych komisji lekarskich

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.17095.4.2012

  porozumienie nr SO-IV.0031.12.2012.2 Prezydenta Miasta Konina; Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zawierania umów na przeprowadzenie badań specjalistycznych dla potrzeb powiatowych komisji lekarskich

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.17085.4.2012

  uchwała nr 141/XVI/12 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 7 marca 2012r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.17075.4.2012

  uchwała nr II/22/12 Rady Gminy Chodzież z dnia 28 lutego 2012r. zmieniająca Uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania z Cmentarzy Komunalnych na terenie Gminy Chodzież

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.17065.4.2012

  uchwała nr II/21/12 Rady Gminy Chodzież z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/97/11 Rady Gminy Chodzież w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.17055.4.2012

  uchwała nr II/19/12 Rady Gminy Chodzież z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.17045.4.2012

  uchwała nr I/15/12 Rady Gminy Chodzież z dnia 30 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.17035.4.2012

  uchwała nr I/8/12 Rady Gminy Chodzież z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Chodzież.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.17025.4.2012

  uchwała nr I/7/12 Rady Gminy Chodzież z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chodzież

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.