Logowanie

Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.16813.4.2012

  uchwała nr XV/127/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.16803.4.2012

  uchwała nr XVIII/163/2012 Rady Gminy Rokietnica z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Mrowino, Napachanie i Rokietnica ? tereny ciągu ekologicznego Samicy Pamiątkowskiej

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.16793.4.2012

  uchwała nr XVII/200/2012 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej w Borówcu ? rejon ulicy Czereśniowej i Wiśniowej, gm. Kórnik.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.16783.4.2012

  uchwała nr XV/104/2012 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie: trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.16773.4.2012

  uchwała nr XIV/201/12 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie sposobu ustalania cen i opłat oraz zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej gminy Gostyń

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.16763.4.2012

  uchwała nr 23/2012 Zarządu Powiatu Leszczyńskiego z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.16753.4.2012

  uchwała nr XII/118/2011 Rady Miejskiej W OSIECZNEJ z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.16743.4.2012

  uchwała nr XII/107/2011 Rady Miejskiej W OSIECZNEJ z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie budżetu na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.16733.4.2012

  uchwała nr XV / 116 / 2012 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorach gminy Przemęt, gminy Siedlec i gminy Wolsztyn.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.16723.4.2012

  uchwała nr XVIII/263/2012 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Środa Wielkopolska.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.16713.4.2012

  uchwała nr XVII/86/12 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 16 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Miejska Górka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.16703.4.2012

  porozumienie nr 49/12 ; Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Interwencji Kryzysowej działającej przy Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej ?Mały Dworek?  w Łaszczynie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.16693.4.2012

  uchwała nr XXVI/298/2012 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie: nadania nazw ulic

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.16683.4.2012

  uchwała nr XXVI/297/2012 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie: nadania nazwy ulicy

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.16673.4.2012

  uchwała nr XVIII/244/2012 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 23 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Środa Wielkopolska.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.16663.4.2012

  uchwała nr XVIII/243/2012 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Środa Wielkopolska

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.16653.4.2012

  uchwała nr 461 Zarządu Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ostrowskiego za rok 2011 wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Ostrowskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.16643.4.2012

  uchwała nr XIV/117/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.16633.4.2012

  uchwała nr XIV/118/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie: ustanowienia pomnika przyrody

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.16623.4.2012

  uchwała nr XXI/241/12 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 26 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/95/11 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 1 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na działania polegające na demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Szamotuły.

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.