Logowanie

Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.72131.1.2012

  uchwała nr XVII/77/2011 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kolskiego na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.72031.1.2012

  uchwała nr XVI/118/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy do kategorii dróg gminnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.71931.1.2012

  uchwała nr XVI/78/2011 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawiew nadania nazwy ulicy w miejscowości Stobno Siódme

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.71831.1.2012

  uchwała nr XIV/153/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Kramsk.


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.71731.1.2012

  sprawozdanie Starosty Rawickiego z dnia 26 stycznia 2012r. Sprawozdanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Rawickiego za rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.71631.1.2012

  sprawozdanie nr 1/2012 Starosty Wągrowieckiego z dnia 25 stycznia 2012r. SPRAWOZDANIE nr1 z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Staroście Wągrowieckim w 2011 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.71531.1.2012

  uchwała nr XVI/96/11 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.71430.1.2012

  uchwała nr XVIII/118/2011 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Stare Miasto w roku 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.71330.1.2012

  uchwała nr XVI/142/2011 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Koła

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.71230.1.2012

  uchwała nr XV/128/2011 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XV/116/2003 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia Stref Płatnego Parkowania na terenie miasta Krotoszyna, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej pobieranej w przypadku nie uiszczenia tych opłat oraz sposobu ich pobierania

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.71130.1.2012

  uchwała nr 112/XII/11 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 286/XXIX/09 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 29 września 2009r. w sprawie nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu nagród

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.71030.1.2012

  uchwała nr XVI/84/2011 Rady Gminy Bralin z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę nr XIV/73/2011 Rady Gminy Bralin z dnia 25 listopada 2011 w sprawie określenia wzorów formularzy do składania informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.70930.1.2012

  uchwała nr 0007.99.2011 Rady Gminy Przykona z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.70830.1.2012

  uchwała nr XIII/96/2011 Rady Gminy Lisków z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie budżetu Gminy Lisków na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.70730.1.2012

  uchwała nr 135/XVII/2012 Rady Gminy Czerwonak z dnia 19 stycznia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bolechówko

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.70630.1.2012

  uchwała nr XVI/77/11 Rady Gminy Powidz z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie budżetu Gminy Powidz na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.70530.1.2012

  uchwała nr X/111/2011 Rady Gminy Niechanowo z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.70430.1.2012

  zestawienie nr 1/2011 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 marca 2011r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze MIASTO WYRZYSK (nazwa gminy lub dzielnicy lub określenie innej części gminy)

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.70330.1.2012

  uchwała nr XV/134/2011 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.70230.1.2012

  uchwała nr XV/129/2011 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zwolnienia gruntów, budynków lub ich części oraz budowli lub ich części od podatku od nieruchomości

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.