Logowanie

Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.37013.9.2012

  uchwała nr XXIII/154/2012 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 marca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Lubochnia ? działka nr 15 oraz 35/8,

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.37003.9.2012

  uchwała nr XXIII/153/2012 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 marca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy rekreacyjnej we wsi Lubochnia ? działki nr 369 ÷ 381.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.36993.9.2012

  uchwała nr IX/63/2012 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Dziadkówko dz. nr 28 gm. Mieleszyn

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.36983.9.2012

  zarządzenie nr 563/12 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta Obrzycko


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.369731.8.2012

  uchwała nr XXV/147/2012 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie: zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym z budżetu Powiatu Grodziskiego, trybu postępowania w sprawie udzielania tej dotacji i sposobu jej rozliczania

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.369631.8.2012

  sprawozdanie Wójta Gminy Kamieniec z dnia 26 marca 2012r. SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy KAMIENIEC za rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.369530.8.2012

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Lesznie z dnia 28 sierpnia 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pakosław przeprowadzonych w dniu 26 sierpnia 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.369429.8.2012

  uchwała nr XXVII/111/12 Rady Gminy Lądek z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Lądek na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.369329.8.2012

  uchwała nr XXIV/217/2012 Rady Gminy Skulsk z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XXIII/212/2012 w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/68/2011 Rada Gminy Skulsk z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokość wynagradzania za inkaso na terenie Gminy Skulsk.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.369229.8.2012

  sprawozdanie Wójta Gminy Czajków z dnia 29 marca 2012r. z wykonania budżetu gminy Czajków za rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.369129.8.2012

  uchwała nr XXIV/189/2012 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 20 lipca 2012r. w sprawie nadania nazwy osiedlu położonemu na terenie wsi Kaliska.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.369029.8.2012

  uchwała nr XVI/107/2012 Rady Gminy Wapno z dnia 27 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia ?Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Wapno na lata 2009 - 2032? z dnia 2 grudnia 2009 roku Nr XXXVIII/174/09

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.368929.8.2012

  uchwała nr XXIV/417/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lipca 2012r. w sprawie podziału centralnej części Województwa Wielkopolskiego: powiatów gnieźnieńskiego, grodziskiego, międzychodzkiego, nowotomyskiego, obornickiego, poznańskiego, miasta Poznań, średzkiego, śremskiego, szamotulskiego, wolsztyńskiego i wrzesińskiego na obwody łowieckie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.368829.8.2012

  uchwała nr XXIV/431/2012 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lipca 2012r. w sprawie: jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.368729.8.2012

  uchwała nr XIX/303/12 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/330/09 z dnia 13.02.2009r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych, określenie sposobu ich pobierania i wysokości stawek opłat.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.368629.8.2012

  uchwała nr XXIV/171/2012 Rady Gminy Gniezno z dnia 16 maja 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Skiereszewo ? działki nr 80, 83 i 84

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.368528.8.2012

  uchwała nr XV/123/2012 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 29 maja 2012r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.368428.8.2012

  uchwała nr XVI/128/2012 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sieroszewice w 2012 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.368328.8.2012

  uchwała nr XIX/136/12 Rady Gminy Słupca z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia opłat za świadczenia udzielone przez przedszkola.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.368228.8.2012

  porozumienie Burmistrza Miasta Sompolno; Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie powierzenia zadania utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.