Logowanie

Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.368128.8.2012

  uchwała nr XVII/142/2012 Rady Gminy Krzymów z dnia 19 lipca 2012r. w sprawie podziału Gminy Krzymów na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.368028.8.2012

  uchwała nr XVI/135/12 Rady Gminy Krzymów z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych i zespołach szkół prowadzonych przez Gminę Krzymów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.367928.8.2012

  uchwała nr XVII/130/2012 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie: zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.367828.8.2012

  uchwała nr XVI/134/12 Rady Gminy Krzymów z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, granic ich obwodów oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Krzymów oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.367728.8.2012

  uchwała nr XXIII/121/2012 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie: zaliczenia dróg powiatowych do kategorii dróg gminnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.367628.8.2012

  uchwała nr XXII / 206 / 2012 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie; określenia zasad i trybu korzystania z obiektów świetlic wiejskich na terenie gminy Nowy Tomyśl

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.367528.8.2012

  uchwała nr XXII/204/2012 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie ; zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, których organem prowadzącym jest Gmina Nowy Tomyśl

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.367427.8.2012

  obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie sprostowania błędów

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.367327.8.2012

  uchwała nr XXIV/135/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.367227.8.2012

  zarządzenie nr 3/2012 Burmistrza Rychwała z dnia 26 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.367127.8.2012

  uchwała nr 208/XX/12 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 20 lipca 2012r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody- drzewa uznanego za pomnik przyrody

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.367027.8.2012

  uchwała nr 205/XX/12 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 20 lipca 2012r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ślesinie do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.366927.8.2012

  uchwała nr 204/XX/12 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 20 lipca 2012r. w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej dla uczniów

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.366827.8.2012

  uchwała nr XXVIII/107/2012 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w miejscowości Kraśnica ? Kolonia, obręb Kraśnica

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.366727.8.2012

  uchwała nr XIX/162/12 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie: ustalenia górnych stawek na świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Wierzbinek.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.366627.8.2012

  uchwała nr XIX/159/2012 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 6 sierpnia 2012r. zniesienia Sołectwo Ostrowo

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.366527.8.2012

  uchwała nr XXIII/147/2012 Rady Miasta Luboń z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Kultury w Luboniu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.366427.8.2012

  uchwała nr XIX/122/2012 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 2 lipca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działalności gospodarczej w Siekierkach Wielkich, gm. Kostrzyn

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.366327.8.2012

  porozumienie nr 84/12 Burmistrza Gminy Rawicz; Powiatu Rawickiego z dnia 21 maja 2012r. w sprawie wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 5484P Rawicz - Dubin, w Słupii Kapitulnej, na odcinku od km 5+992 do km 6+189, oraz wjazdy do posesji na pow. 349 m2 - strona południowa i od km 6+995 do km 7+040 - strona północna

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.366227.8.2012

  aneks nr 1 Burmistrza Gminy Rawicz; Powiatu Rawickiego z dnia 8 sierpnia 2012r. do Porozumienia Nr 84/12 z dnia 21.05.2012 r. w sprawie wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn.: ?Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 5484P Rawicz ? Dubin, w Słupi Kapitulnej, na odcinku od km 5+992 do km 6+189 oraz wjazdy do posesji na pow. 349m2 -strona południowa i od km 6+995 do km 7+040 ? strona północna

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.