Logowanie

Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.366127.8.2012

  uchwała nr XVII/143/2012 Rady Gminy Krzymów z dnia 19 lipca 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli oraz prawidłowości ich wykorzystania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.366027.8.2012

  uchwała nr XIX\163\12 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą ?Gminny Ośrodek Kultury w Wierzbinku? oraz uchwalenia jej statutu

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.365927.8.2012

  uchwała nr 186/XVIII/12 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr 249/XXXII/05 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wieleń

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.365827.8.2012

  uchwała nr 181/XVIII/12 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr 370/XXXVI/10 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom szkół i nauczycielom oraz przyjęcia obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.365727.8.2012

  uchwała nr XXI/150/2012 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 20 lipca 2012r. w sprawie podziału gminy Rakoniewice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.365627.8.2012

  uchwała nr XIX/310/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Alei Jana Pawła II, ulicy Henryka Sienkiewicza, Obrońców Lwowa i Cypriana Kamila Norwida w Lesznie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.365527.8.2012

  uchwała nr XVIII/142/2012 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.365427.8.2012

  uchwała nr XVIII/135/2012 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rakoniewice

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.365327.8.2012

  porozumienie nr 23/2012 Starosty Ostrowskiego; Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie realizacji zadania publicznego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.365227.8.2012

  uchwała nr XVI/81/12 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.365127.8.2012

  uchwała nr XX/157/2012 Rady Gminy Wijewo z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.365027.8.2012

  uchwała nr XVII/119/12 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole im. Kubusia Puchatka w Odolanowie dla którego organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Odolanów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.364927.8.2012

  uchwała nr XX/164/12 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 23 maja 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.364827.8.2012

  uchwała nr XX/163/12 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 23 maja 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czempiń.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.364727.8.2012

  uchwała nr 195/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.364627.8.2012

  uchwała nr XXII/131/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 15 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.364527.8.2012

  sprawozdanie Wójta Gminy Brodnica z dnia 22 sierpnia 2012r. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brodnica za pierwsze półrocze 2012 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.364427.8.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.163.2012.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 czerwca 2012r. orzekające nieważność Uchwały Nr XII/130/12 Rady Gminy Niechanowo z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia zasad sprawowania pogrzebu oraz zwrotu kosztów pogrzebów realizowanych przez Gminę Niechanowo - ze względu na istotne naruszenie prawa.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.364327.8.2012

  uchwała nr XXII/287/12 Rady Miasta Piły z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic: Równej, Dalekiej i Nad Gwdą

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.364227.8.2012

  uchwała nr XVIII/123/2012 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie: zaliczenia do kategorii drogi gminnej i ustalenia jej przebiegu

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.