Logowanie

Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.337527.8.2012

  Z przyczyn technicznych pod tym numerem pozycji nie został opublikowany żaden akt prawny

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.364122.8.2012

  uchwała nr 421 Rady Miasta Konina z dnia 9 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 248 Rady Miasta Konina z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Konina, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych, sposobu ich pobierania oraz organizacji

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.364022.8.2012

  uchwała nr 414 Rady Miasta Konina z dnia 9 sierpnia 2012r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków kartą płatniczą

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.363922.8.2012

  uchwała nr XXII/123/2012 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Młodzianowie


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.363822.8.2012

  uchwała nr 188/XXIV/2012 Rady Gminy Czerwonak z dnia 9 sierpnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kliny

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.363722.8.2012

  uchwała nr XII/89/2012 Rady Gminy w Połajewie z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.363622.8.2012

  uchwała nr XXVII/164/12 Rady Gminy Przemęt z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Przemęt na jednomandatowe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.363522.8.2012

  uchwała nr XVII/165/12 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie pozbawienia drogi nr 3962P (Kościan, ul. Łąkowa) ?stary odcinek ul. Łąkowej" od osiedla Nad Łąkami do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 308 (ul. Gostyńska), tj. 327 mb. kategorii drogi powiatowej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.363422.8.2012

  uchwała nr XVII/163/12 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w powiecie kościańskim

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.363322.8.2012

  uchwała nr 159/12/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie Statutu Miasta Puszczykowa.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.363222.8.2012

  uchwała nr 158/12/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr 190/09/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie: regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Miasto Puszczykowo.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.363122.8.2012

  uchwała nr XXV/201/2012 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Gminę Ostrów Wielkopolski.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.363022.8.2012

  uchwała nr XVIII/137/2012 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 8 sierpnia 2012r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Gminę Sieroszewice

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.362922.8.2012

  uchwała nr XXII/224/2012 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.362822.8.2012

  uchwała nr XVI/116/2012 Rady Gminy Dominowo z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dominowo

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.362722.8.2012

  uchwała nr XXXIII/221/12 Rady Gminy Dopiewo z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie do załatwianiaindywidualnych spraw z zakresu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dopiewo.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.362622.8.2012

  uchwała nr XXI/161/2012 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń i zakazów używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorach Powiatu Słupeckiego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.362521.8.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN - I. 4131. 1. 227.2012.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 sierpnia 2012r. orzekające nieważność uchwały Nr XXI/105/12 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Sobiałkowo na terenie gminy Miejska Górka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.362421.8.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN - I. 4131. 1.226.2012.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 sierpnia 2012r. orzekające nieważność uchwały Nr XXI/106/12 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Kołaczkowice na terenie gminy Miejska Górka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.362321.8.2012

  uchwała nr XVII/105/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2011 rok.

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.