Logowanie

Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.272120.6.2012

  uchwała nr XI/72/11 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 27 października 2011r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu i rozliczaniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych, nie stanowiących własności Powiatu Rawickiego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.272020.6.2012

  uchwała nr XIII/149/2012 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzyż Wlkp. w 2012 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.271920.6.2012

  uchwała nr XX/122/2012 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie: nadania nowej treści Statutowi Powiatu Grodziskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.271820.6.2012

  uchwała nr XIV/164/2012 Rady Gminy Łubowo z dnia 29 marca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego pod obsługę Wielkopolskiego Parku Etnograficznego w DZIEKANOWICACH w zakresie urządzeń komunikacyjnych i usług, działka nr ewid. 16 i część działki nr ewid. 15


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.271720.6.2012

  uchwała nr XX/177/2012 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn w 2012 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.271620.6.2012

  uchwała nr XX/176/2012 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.271520.6.2012

  uchwała nr 204/XX/2012 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Śrem w 2012 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.271419.6.2012

  porozumienie nr 82/12 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu; Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 28 maja 2012r. w sprawie pokrywania kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Gostyńskiego - uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej ul. Szkolna 1, 63-910 Miejska Górka, działających na terenie Powiatu Rawickiego, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.271319.6.2012

  uchwała nr XVIII/159/12 Rady Miejskiej Bojanowo z dnia 29 maja 2012r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bojanowo.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.271219.6.2012

  uchwała nr XXI/148/12 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu korzystania z parkingu przy ul. Św. Ducha w Dolsku

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.271119.6.2012

  uchwała nr XVIII/152/IV/2012 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 23 maja 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLIV/361/III/2010 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 25 sierpnia 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.271019.6.2012

  uchwała nr XVIII/146/IV/2012 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 23 maja 2012r. w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu poznańskiego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.270919.6.2012

  uchwała nr XIV/137/12 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.270819.6.2012

  uchwała nr XIV/131/12 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie statutu Powiatu Kościańskiego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.270719.6.2012

  sprawozdanie nr 2011 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 maja 2012r. roczne z wykonania budżetu miasta i gminy za 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.270619.6.2012

  uchwała nr XXVI/101/2012 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 30 maja 2012r. w sprawie nadania nazw nowo projektowanym ulicom w mieście Golina.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.270519.6.2012

  uchwała nr XXVI/100/2012 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 30 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w mieście Golina

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.270419.6.2012

  uchwała nr XXVI/99/2012 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 30 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Węglew-Kolonia

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.270319.6.2012

  uchwała nr XI/150/2012 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2012r. w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września w 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.270219.6.2012

  uchwała nr XXII / 250 / 2012 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 30 maja 2012r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Dachowa.

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.