Logowanie

Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.176112.4.2012

  uchwała nr XVIII/99/2012 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej na terenie miejscowości Siemianice

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.176012.4.2012

  uchwała nr XVII/88/2012 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Godziesze Wielkie na lata 2012-2016

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.175912.4.2012

  uchwała nr XX/259/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 8 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.175812.4.2012

  uchwała nr XX/258/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 8 marca 2012r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Miasta Kalisza.


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.175712.4.2012

  uchwała nr XVI/121/2012 Rady Gminy Kwilcz z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kwilcz ? rejon ul. Miłostowskiej na obszarze działki o nr ewid. 159/47

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.175612.4.2012

  uchwała nr XVI/115/2012 Rady Gminy Kwilcz z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kwilcz ? rejon ul. Miłostowskiej na obszarze działki o nr ewid. 159/46 i 157/7

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.175512.4.2012

  uchwała nr XVI/114/2012 Rady Gminy Kwilcz z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodrowania przestrzennego w miejscowości Pólko - obręb Orzeszkowo na obszarze działki o nr ewid. 77/3

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.175412.4.2012

  uchwała nr XVI/113/2012 Rady Gminy Kwilcz z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Pólko ? obręb Orzeszkowo na obszarze działki o nr ewid. 77/5

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.175312.4.2012

  uchwała nr XVI/112/2012 Rady Gminy Kwilcz z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rozbitek na obszarze działki o nr ewid. 14

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.175211.4.2012

  porozumienie nr 2 Burmistrza Gostynia; Zarządu Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmiowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2011/2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.175111.4.2012

  porozumienie nr SO-IV.0031.6.2012.2 Wojewody Wielkopolskiego; Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 1 marca 2012r. w sprawie przekazania Powiatowi przez Wojewodę zadań, z zakresu działania Wojewody, określonych w art. 30 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.) wobec osób zamieszkujących na terenie Powiatu na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.175011.4.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN -I.4131.1.89.2012.3 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 kwietnia 2012r. orzekające nieważność uchwały Nr XIX/177/2012 Rady Gminy Komorniki z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie Statutu Gminy Komorniki

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.174911.4.2012

  porozumienie nr SO-IV.0031.11.2012.2 Wojewody Wielkopolskiego; Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie przekazania Powiatowi przez Wojewodę zadań, z zakresu działania Wojewody, określonych w art. 30 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.) wobec osób zamieszkujących na terenie Powiatu na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.174811.4.2012

  uchwała nr XVI / 94 / 2012 Rady Gminy Brudzew z dnia 26 marca 2012r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Brudzew

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.174711.4.2012

  uchwała nr XVIII/104/12 Rady Gminy Turek z dnia 5 marca 2012r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.174611.4.2012

  uchwała nr XVI / 93 / 2012 Rady Gminy Brudzew z dnia 26 marca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów inwestycyjnych gminy Brudzew oraz zmiany przebiegu dojazdowej drogi wewnętrznej w obrębie geodezyjnym Marulew

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.174511.4.2012

  sprawozdanie nr Wójta Gminy Brodnica z dnia 28 marca 2012r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Brodnica za 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.174411.4.2012

  uchwała nr XX/138/2012 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 13 marca 2012r. w sprawie przyjęcia zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.174311.4.2012

  uchwała nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 13 marca 2012r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.174211.4.2012

  uchwała nr 318 Rady Miasta Konina z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie tablicy upamiętniającej ofiary katastrofy smoleńskiej

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.