Logowanie

Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.197430.8.2012

  decyzja Nr OSZ-4210-24(16)/2012/420/X/TW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 sierpnia 2012 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła przedsiębiorstwa "Geotermia Pyrzyce" Sp. z o.o.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.197330.8.2012

  uchwała Nr XX/125/2012 Rady Gminy Warnice z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Warnice na lata 2012-2016.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.197230.8.2012

  uchwała Nr XX/124/2012 Rady Gminy Warnice z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Warnice w 2012 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.197130.8.2012

  uchwała Nr XIX/103/K/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 16 sierpnia 2012 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XX/156/2012 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 27 czerwca 2012 r w sprawie przyjęcia regulaminu udzielenia dotacji do budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie gminy Biały Bór.


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.197030.8.2012

  uchwała Nr XIX/102/K/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 16 sierpnia 2012 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XX/155/2012 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 27 czerwca 2012 r w sprawie przyjęcia regulaminu udzielenia dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.196930.8.2012

  uchwała Nr XIX/101/K/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 16 sierpnia 2012 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XX/154/2012 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 27 czerwca 2012 r w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Biały Bór na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.196830.8.2012

  uchwała Nr XVIII/96/K/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 1 sierpnia 2012 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXVI/185/2012 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania należności Gminy Ustronie Morskie i jej jednostek podległych, z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy ? Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.196728.8.2012

  porozumienie Nr 1/2012 Starosty Drawskiego z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie wykonania zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.196628.8.2012

  uchwała Nr XVII/156/2012 Rady Gminy Dolice z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie ?Regulaminu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Dolicach?.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.196528.8.2012

  uchwała Nr XVII/151/2012 Rady Gminy Dolice z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie podziału Gminy Dolice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.196428.8.2012

  sprawozdanie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 marca 2012 r. z wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo za 2011r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.196328.8.2012

  uchwała Nr XX/181/12 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bobolice.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.196228.8.2012

  uchwała Nr XXV/278/12 Rady Gminy Mielno z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, obowiązującego na terenie Gminy Mielno

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.196128.8.2012

  uchwała Nr XXI/143/2012 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ińsko.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.196028.8.2012

  uchwała Nr XIX/134/12 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2011-2016 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.195928.8.2012

  uchwała Nr XXII/123/12 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie zasad udzielenia bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych stanowiących własność lub współwłasność Gminy Recz.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.195824.8.2012

  uchwała Nr XXIV/234/12 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 10 sierpnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Edukacji Dzieci i Młodzieży.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.195724.8.2012

  uchwała Nr XXIV/233/12 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/195/12 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Karlino w roku 2012.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.195624.8.2012

  uchwała Nr XXIV/191/2012 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie wysokości opłat z tytułu korzystania ze żłobków utworzonych przez Miasto Białogard.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.195524.8.2012

  uchwała Nr XXIV/190/2012 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie utworzenia żłobka miejskiego i ustalenia jego statutu.

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.