Logowanie

Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.158.330129.12.2011

  uchwała Nr VIII/44/2011 Rady Gminy Osina z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osina w obrębie geodezyjnym Osina

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.158.330029.12.2011

  uchwała Nr X/161/11 Rady Gminy Dobra z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sławoszewo

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.157.329927.12.2011

  decyzja Nr OSZ-4210-53(13)/2011/14775/I/JG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 grudnia 2011 r. zatwierdzająca zmianę taryfy dla ciepła Gryfickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. z siedzibą w Gryficach

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.157.329827.12.2011

  informacja Nr GN.6620.7.31.2011 Starosty Kołobrzeskiego z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w części dotyczącej budynków i lokali na obszarze obrębów ewidencyjnych powiatu kołobrzeskiego położonych na terenie gminy Dygowo, gminy Gościno, miasto Gościno, gminy Kołobrzeg, miasto Kołobrzeg, gminy Rymań, gminy Siemyśl, gminy Ustronie Morskie


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.157.329727.12.2011

  uchwała Nr XIII/131/2011 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.157.329627.12.2011

  uchwała Nr XIII/127/2011 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.157.329527.12.2011

  uchwała Nr XIII/126/2011 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.157.329427.12.2011

  uchwała Nr XIII/124/2011 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Myśliborskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.157.329327.12.2011

  uchwała Nr XI/113/2011 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne na terenie Gminy Węgorzyno oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.157.329227.12.2011

  uchwała Nr XVIII/138/2011 Rady Miasta Świnoujście z dnia 24 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania oraz pozbawiania stypendiów sportowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.157.329127.12.2011

  uchwała Nr XVIII/142/2011 Rady Miasta Szczecinek z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/444/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 25 stycznia 2010 r.  w sprawie wysokości stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.157.329027.12.2011

  uchwała Nr VIII/86/11 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Suchań w obrębach geodezyjnych Brudzewice i Słodkówko.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.157.328927.12.2011

  uchwała Nr XIII\96\2011 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za przeprawę promową na rzece Odrze.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.157.328827.12.2011

  uchwała Nr XVIII/117/2011 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/254/08 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Miasto Darłowo przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.157.328727.12.2011

  uchwała Nr XI/96/2011 RADY GMINY WIDUCHOWA z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Widuchowa na rok 2012.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.157.328627.12.2011

  uchwała Nr XIII/71/2011 Rady Gminy Warnice z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla działań dotyczących dożywiania dzieci i młodzieży w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.157.328527.12.2011

  uchwała Nr XIII/69/2011 Rady Gminy Warnice z dnia 30 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.157.328427.12.2011

  uchwała Nr XII/ 79 /2011 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zasad udzielania pożyczek z budżetu Gminy dla organizacji pozarządowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.157.328327.12.2011

  uchwała Nr 80/XVI/11 Rady Gminy Siemyśl z dnia 13 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.157.328227.12.2011

  uchwała Nr XII/77/2011 Rady Gminy Marianowo z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia górnej granicy stawki opłat za usługi podmiotów posiadających zezwolenia w zakresie usuwania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.