Logowanie

Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.195423.8.2012

  decyzja Nr OSZ-4210-36(9)/2012/246/XIII/JG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 sierpnia 2012 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.195323.8.2012

  porozumienie Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 lipca 2012 r. zawarte pomiędzy Gminą-Miastem Szczecin a Gminą Chojna w sprawie wykonania zadania polegającego na realizacji przez Gminę Miasto Szczecin, za pośrednictwem Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie, programu interwencyjno-motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Chojna.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.195223.8.2012

  porozumienie Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 lipca 2012 r. zawarte pomiędzy Gminą-Miastem Szczecin a Gminą Maszewo w sprawie wykonania zadania polegającego na realizacji przez Gminę Miasto Szczecin, za pośrednictwem Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie, programu interwencyjno-motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Maszewo.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.195123.8.2012

  uchwała Nr 124/XXIV/12 Rady Gminy Siemyśl z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siemyśl.


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.195023.8.2012

  uchwała Nr XVII/170/2012 Rady Gminy Szczecinek z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia sieci szkolnej, sieci prowadzonych przez gminę oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz obwodów szkół podstawowych i gimnazjów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.194923.8.2012

  uchwała Nr XXI/243/12 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków od osób fizycznych: rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów i opłaty targowej, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.194823.8.2012

  uchwała Nr XV/133/2012 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszaru wodnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.194723.8.2012

  uchwała Nr XXV/280/12 Rady Gminy Mielno z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Mielno.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.194623.8.2012

  uchwała Nr XXIV/277/12 Rady Gminy Mielno z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Mielno.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.194521.8.2012

  decyzja Nr OSZ-4210-28(14)/2012/1979/XI/EŻ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 sierpnia 2012 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła SEC Połczyn Zdrój Sp. z o.o.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.194421.8.2012

  decyzja Nr OSZ-4210-32(8)/2012/517/XIII/AP Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 sierpnia 2012 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Drawsku Pomorskim.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.194321.8.2012

  informacja Nr OSZ-4110-5(13)/2012/139/EŻ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 sierpnia 2012 r. o decyzji Nr WCC/261-ZTO-C/139/W/OSZ/2012/EŻ

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.194221.8.2012

  uchwała Nr XV/148/12 Rady Gminy Stepnica z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.194121.8.2012

  uchwała Nr XXII/186/2012 Rady Gminy Darłowo z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.194021.8.2012

  uchwała Nr XXI/301/12 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie podziału Gminy Miasto Kołobrzeg na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.193921.8.2012

  uchwała Nr XXI/299/12 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie nadania nazw ulicy i rondom w Kołobrzegu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.193821.8.2012

  uchwała Nr XXV/275/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących kierownicze funkcje w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pyrzyce

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.193721.8.2012

  uchwała Nr XXV/269/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 czerwca 2012 r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pyrzyce w 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.193621.8.2012

  uchwała Nr XXV/268/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów sportowych administrowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pyrzycach

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.193521.8.2012

  uchwała Nr XXII/231/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pyrzyce w 2012 r.

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.