Logowanie

Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.193417.8.2012

  ogłoszenie Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 6 sierpnia 2012 r. w sprawie zgłaszania uzupełniającej kandydatury na członka Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Koszalinie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.193317.8.2012

  uchwała Nr XXII/347/2012 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Ordynacji Wyborczej do Rad Osiedli

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.193217.8.2012

  uchwała Nr XXII/346/2012 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwał w sprawie uchwalenia Statutów Osiedli Miasta Koszalina

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.193117.8.2012

  uchwała Nr XXII/341/2012 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Koszalin


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.193017.8.2012

  uchwała Nr XXII/340/2012 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Centrum Kultury 105 w Koszalinie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.192917.8.2012

  uchwała Nr XXII/339/2012 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Koszalińskiej Bibliotece Publicznej im. Joachima Lelewela.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.192817.8.2012

  uchwała Nr XV/83/12 Rady Gminy Bielice z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Stare Chrapowo w gminie Bielice.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.192717.8.2012

  uchwała Nr XVII/221/12 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Dębno oraz likwidacji aglomeracji Dębno wyznaczonej rozporządzeniem Nr 42/2007 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 2 lipca 2007 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.192617.8.2012

  uchwała Nr XXVI/223/2012 Rady Miasta Szczecinek z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ?Pilska? w Szczecinku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.192516.8.2012

  ogłoszenie Nr 1 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.192416.8.2012

  uchwała Nr XXIV/312/2012 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie podziału sołectwa Dziedzice na dwie odrębne jednostki pomocnicze gminy - na Sołectwo Dziedzice i Sołectwo Stara Dziedzina.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.192316.8.2012

  uchwała Nr XXX/379/12 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia i usługi publicznych szkół podstawowych w Gminie Kamień Pomorski.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.192216.8.2012

  uchwała Nr XIX/106/2012 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych na terenie Gminy Maszewo

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.192116.8.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.4.4131.265.2012.WE Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 3 sierpnia 2012 r. stwierdzające nieważność § 1 uchwały Nr XVI/234/2012 Rady Gminy Dobra z dnia 28 czerwca 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dobra w części w jakiej nadaje nowe brzmienie § 1 ust. 1 uchwały Nr XXX/434/09 Rady Gminy Dobra z dnia 24 września 2009 r. w tabeli, wierszy oznaczonych lp. 3 ? 4.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.192016.8.2012

  uchwała Nr XVI/234/2012 Rady Gminy Dobra z dnia 28 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dobra.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.191916.8.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.4.4131.264.2012.K Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 3 sierpnia 2012 r. stwierdzające nieważność § 1 pkt 6 uchwały Nr XXI/249/12 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 27 czerwca 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Goleniowskiemu Domu Kultury, w częściw jakiej nadaje nowe brzmienie § 15 ust. 2 załącznika do uchwały Nr XX/388/09 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 3 września 2009 r. w sprawie nadania Statutu Goleniowskiego Domu Kultury.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.191816.8.2012

  uchwała Nr XXI/249/12 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 27 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Goleniowskiego Domu Kultury.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.191714.8.2012

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Szczecinie z dnia 13 sierpnia 2012 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Drawnie, przeprowadzonych w dniu 12 sierpnia 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.191614.8.2012

  uchwała Nr XVIII/181/2012 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych, położonych na terenie gminy Chojna.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.191514.8.2012

  uchwała Nr XX/183/2012 Rady Gminy Sławno z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Sławno oraz warunków i sposobu ich przyznawania

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.