Logowanie

Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.191414.8.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK-4.4131.244.2012.WE Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 lipca 2012 r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr XXVI/225/2012 Rady Miejskiej w Szczecinku z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Szczecinek.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.191314.8.2012

  uchwała Nr XXVI/225/2012 Rady Miasta Szczecinek z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Szczecinek.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.191214.8.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.4.4131.258.2012.K Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 27 lipca 2012 r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr XX/282/12 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.191114.8.2012

  uchwała Nr XX/282/12 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.191014.8.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK-4.4131.232.2012.AB Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 lipca 2012 r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr XXI/180/2012 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie Statutu Gminy Choszczno.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.190914.8.2012

  uchwała Nr XXI/180/2012 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie Statutu Gminy Choszczno.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.190814.8.2012

  uchwała Nr XVIII/93/S/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 1 sierpnia 2012 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XXI/251/12 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, dla których Gmina Goleniów nie jest organem prowadzącym, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.190714.8.2012

  uchwała Nr XXI/251/12 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, dla których Gmina Goleniów nie jest organem prowadzącym, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.190614.8.2012

  uchwała Nr XVIII/94/S/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 1 sierpnia 2012 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XVIII/152/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej i sposobu ich poboru

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.190514.8.2012

  uchwała Nr XVIII/152/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej i sposobu ich poboru

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.190413.8.2012

  sprawozdanie Nr I/2012 Burmistrza Gryfic z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Gryfice za 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.190313.8.2012

  sprawozdanie Nr 1 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 27 marca 2012 r. z wykonania budżetu za 2011 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.190213.8.2012

  porozumienie Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 czerwca 2012 r. zawarte pomiędzy Gminą ? Miastem Szczecin a Gminą - Miastem Stargard Szczeciński

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.190113.8.2012

  porozumienie Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 czerwca 2012 r. zawarte pomiędzy Gminą ? Miastem Szczecin a Gminą Kołbaskowo

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.190013.8.2012

  uchwała Nr XVIII/129/12 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg dla części obrębu ewidencyjnego Stary Borek

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.189913.8.2012

  uchwała Nr XXII/188/2012 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie podziału gminy Złocieniec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.189813.8.2012

  uchwała Nr XXII/187/2012 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie podziału gminy Złocieniec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.189713.8.2012

  uchwała Nr XXIII/221/12 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Syrkowice, Mierzyn w gminie Karlino dla terenów lokalizacji elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.189613.8.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.4.4131.235.2012.SA Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 lipca 2012 r. stwierdzające nieważność § 4 uchwały Nr XVI/124/12 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia warunków sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność komunalną Gminy Chociwel

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.189513.8.2012

  uchwała Nr XVI/124/12 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia warunków sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność komunalną Gminy Chociwel

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.