Logowanie

Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.189410.8.2012

  uchwała Nr XVIII/151/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Słajsino - gmina Nowogard

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.189310.8.2012

  uchwała Nr XXIII/183/2012 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały nr LVIII/424/2010 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.189210.8.2012

  uchwała Nr XVIII/97/2012 Rady Gminy Osina z dnia 12 lipca 2012 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.189110.8.2012

  uchwała Nr XIX/176/12 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie podziału Gminy Bobolice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.189010.8.2012

  uchwała Nr XIX/174/12 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Bobolice

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.188910.8.2012

  uchwała Nr XIX/171/12 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawanianagród dla nauczycieli i dyrektorów zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bobolice.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.188810.8.2012

  uchwała Nr XIX/141/2012 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.188710.8.2012

  uchwała Nr XIX/140/2012 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.188610.8.2012

  uchwała Nr XVII/140/2012 Rady Gminy Banie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia ?Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Banie w 2012 r.?

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.188510.8.2012

  uchwała Nr XVI/233/2012 Rady Gminy Dobra z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra, obejmującego teren w obrębie Bezrzecze, w rejonie ul. Szkolnej

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.188410.8.2012

  uchwała Nr XXII/115/12 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie podziału Gminy Sławoborze na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.18839.8.2012

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Koszalinie z dnia 7 sierpnia 2012 r. o nieprzeprowadzaniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Siemyślu

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.18829.8.2012

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Koszalinie z dnia 18 lipca 2012 r. o nieprzeprowadzaniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Malechowie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.18819.8.2012

  obwieszczenie Nr 2/2012 Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5000 zł

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.18809.8.2012

  uchwała Nr XVII/94/2012 Rady Gminy Radowo Małe z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Radowo Małe dla terenów położonych w obrębach Borkowo Małe, Borkowo Wielkie, Karnice, Orle, Radowo Małe, Radowo Wielkie, Smorawina

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.18799.8.2012

  uchwała Nr XXI/144/12 Rada Gminy w Będzinie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie sprzedaży lokali komunalnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.18789.8.2012

  uchwała Nr XXII/116/12 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/56/11 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 3 października 2011 r. w sprawie uzupełnienia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przez utworzenie punktu przedszkolnego w Sławoborzu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.18779.8.2012

  uchwała Nr XXII/150/2012 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Radomyśl

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.18769.8.2012

  uchwała Nr XXII/149/2012 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Żeńsko

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.18759.8.2012

  uchwała Nr XXII/152/2012 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 27 czerwca 2012 r. o zmianie uchwały Nr XIX/131/2012 Rady Gminy Wierzchowo w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wierzchowo

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.