Logowanie

Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.9742.5.2012

  uchwała Nr XXIII/191/2012 Rady Miasta Szczecinek z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Szczecinek w sprawie zasad sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Szczecinek, wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ich sprzedaży.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.97330.4.2012

  uchwała Nr 111/XXI/12 Rady Gminy Siemyśl z dnia 18 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.97230.4.2012

  uchwała Nr XVIII/98/12 Rady Gminy Rymań z dnia 5 kwietnia 2012 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/92/12 z dnia 09 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rymań

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.97130.4.2012

  uchwała Nr XVII/92/12 Rady Gminy Rymań z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rymań


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.97030.4.2012

  decyzja Nr OSZ-4210-13(5)/2012/4713/VI/RN Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Bornem Sulinowie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.96930.4.2012

  informacja Nr OSZ-4110-7(13)/2012/202/BO Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 kwietnia 2012 r. o decyzji Nr WCC/559-ZTO-D/202/W/OSZ/2012/BO.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.96830.4.2012

  uchwała Nr XVIII/164/2012 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Złocieniec w roku 2012.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.96730.4.2012

  uchwała Nr XVIII/163/2012 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody dla jednego drzewa ze zbiorowego pomnika przyrody.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.96630.4.2012

  uchwała Nr XVIII/159/2012 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 29 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Złocieniec.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.96530.4.2012

  uchwała Nr XVII/122/12 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.96430.4.2012

  uchwała Nr VI/sXX/123/12 Rady Miasta Wałcz z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.96330.4.2012

  uchwała Nr VI/sXX/122/12 Rady Miasta Wałcz z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń sportowych, oraz sposobu ustalania opłat za korzystanie z wymienionych obiektów i urządzeń sportowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.96230.4.2012

  uchwała Nr XVII/120/12 Rady Gminy w Będzinie z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2012 rok Nr XIV/106/11 Rady Gminy w Będzinie z dnia 29 grudnia 2011r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.96130.4.2012

  uchwała Nr XVIII/147/2012 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 29 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.96030.4.2012

  uchwała Nr XV/94/12 Rady Gminy Dygowo z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Dygowo na rok 2012.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.95927.4.2012

  zarządzenie porządkowe Nr 1/2012 Okręgowego Inspektora Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie czasowego zakazu połowów w celach sportowo-rekreacyjnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.95827.4.2012

  uchwała Nr XIII/81/12 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Gminy Nowogródek Pomorski pn. Golin w zakresie lokalizacji zespołu elektrowni wiatrowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.95727.4.2012

  aneks Nr 2/2012 Burmistrza Polanowa z dnia 10 lutego 2012 r. do porozumienia nr 38/2002 z dnia 30 kwietnia 2002 r. zmienionego aneksem nr 1/2008 z dnia 8 października 2008 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.95627.4.2012

  uchwała Nr XXIV/153/2012 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Darłowo w 2012 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.95527.4.2012

  uchwała Nr XVIII/122/12 Rady Miejskiej w Resku z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Resko oraz uzupełnienia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o inne formy wychowania przedszkolnego

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.