Logowanie

Kodeks postępowania cywilnego

Spis treści kodeksu
Rozdział 6

Sprawy dotyczące wykonawcy testamentu

Art. 664. Osoba powołana na wykonawcę testamentu, która odmawia przyjęcia tego obowiązku, powinna oświadczyć o tym w sądzie spadku ustnie do protokołu albo w piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym. Pełnomocnictwo do złożenia takiego oświadczenia powinno być udzielone w piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym.

Art. 665.  § 1. Sąd spadku albo notariusz wyda osobie powołanej na wykonawcę testamentu, na jej wniosek, zaświadczenie, w którym wymieni imię, nazwisko, miejsce ostatniego zamieszkania oraz datę i miejsce śmierci spadkodawcy, imię, nazwisko i miejsce zamieszkania wykonawcy testamentu, jak również zamieści stwierdzenie, że dana osoba została powołana na wykonawcę testamentu. W zaświadczeniu wskazuje się też prawa i obowiązki wykonawcy testamentu, jeżeli zostały one określone przez spadkodawcę.”

§ 2. Notariusz niezwłocznie zawiadamia sąd spadku o wydanym zaświadczeniu, przesyłając jego odpis.Poprzedni rozdział:
Rozdział 5 Przesłuchanie świadków testamentu ustnego
Następny rozdział:
Rozdział 7 Zarząd spadku nie objętego

Porady prawne e-prawnik.pl:


porady prawne online

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-06-25 poz. 722

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych

 • Komunikat UE z 2011-01-29 nr 30 poz. 69

  Sprawa F-79/10: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 8 grudnia 2010 r. — Dubus przeciwko Komisji

 • Komunikat UE z 2011-01-29 nr 30 poz. 69

  Sprawa F-77/10: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 8 grudnia 2010 r. — Arroyo Redondo przeciwko Komisji

 • Komunikat UE z 2011-01-29 nr 30 poz. 69

  Sprawa F-44/10: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 24 listopada 2010 r. — Lebedef przeciwko Komisji

 • Komunikat UE z 2011-01-29 nr 30 poz. 69

  Sprawa F-53/10: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 3 września 2010 r. — Hecq przeciwko Komisji


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.