Logowanie

Kodeks pracy

Spis treści kodeksu
Rozdział I

Przepisy ogólne

Art. 242. § 1. Pracownik może dochodzić swych roszczeń ze stosunku pracy na drodze sądowej.

§ 2. Przed skierowaniem sprawy na drogę sądową pracownik może żądać wszczęcia postępowania pojednawczego przed komisją pojednawczą.

Art. 243.  Pracodawca i pracownik powinni dążyć do polubownego załatwienia sporu ze stosunku pracy.

 Poprzedni rozdział:
DZIAŁ DWUNASTY Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy
Następny rozdział:
Rozdział II Postępowanie pojednawcze

Czytaj także:


Porady prawne e-prawnik.pl:


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.