Logowanie

Orzecznictwo sądu najwyższego

 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego-Izba Karna i Wojskowa 2012/1/10 ( sygn. akt II KK 181/11)15.12.2011

  POSTANOWIENIE Z DNIA 15 GRUDNIA 2011 R. II KK 181/11 Jeżeli sąd, rozpoznając sprawę w postępowaniu uproszczonym, postanowi po rozpoczęciu rozprawy, a przed otwarciem przewodu sądowego, o jej odroczeniu, czy to z przyczyn określonych w art. 480 k.p.k., czy też z innych powodów, w tym nawet, gdy nastąpi to więcej niż jeden raz, to przystępując następnie ponownie do rozpoczęcia rozprawy (...)

 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego Zbiór Urzędowy Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 2012/11-12/149 ( sygn. akt III SW 173/11)14.12.2011

  UCHWAŁA SĄDU NAJWYŻSZEGO z dnia 14 grudnia 2011 r. III SW 173 - 174/11 w sprawie ważności wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 9 października 2011 r. Przewodniczący Prezes Sądu Najwyższego Walerian Sanetra, Sędziowie SN: Bogusław Cudowski, Teresa Flemming-Kulesza, Małgorzata Gersdorf, Katarzyna Gonera, Beata Gudowska, (...)

 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna 2012/5/57 ( sygn. akt III CZP 48/11)13.12.2011

  Uchwała składu siedmiu sędziów z dnia 13 grudnia 2011 r., III CZP 48/11Prezes SN Tadeusz Ereciński (przewodniczący) Sędzia SN Mirosław Bączyk Sędzia SN Jacek Gudowski Sędzia SN Wojciech Katner Sędzia SN Marian Kocon Sędzia SN Marta Romańska (sprawozdawca) Sędzia SN Lech Walentynowicz Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Gminnej Spółdzielni "S.C." w N. przeciwko Gminie N. o zapłatę, (...)

 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego Zbiór Urzędowy Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 2012/9-10/123 ( sygn. akt I UZP 7/11)12.12.2011

  Uchwała z dnia 12 grudnia 2011 r. I UZP 7/11 Przewodniczący SSN Bogusław Cudowski, Sędziowie SN: Beata Gudowska (sprawozdawca), Zbigniew Korzeniowski. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 grudnia 2011 r. sprawy z odwołania Aleksandra P. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń SpołecznychOddziałowi w Ł. o rentę z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem, na skutek zagadnienia (...)


 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego Zbiór Urzędowy Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 2012/9-10/122 ( sygn. akt I UZP 6/11)12.12.2011

  Uchwała z dnia 12 grudnia 2011 r. I UZP 6/11 Przewodniczący SSN Bogusław Cudowski, Sędziowie SN: Beata Gudowska, Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca). Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 grudnia 2011 r. sprawy z odwołania Grupy Branżowej W.W. Rafał K. w O. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych-Oddziałowi w P. z udziałem zainteresowanych: Anety W., Judyty S., Pauliny (...)

 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego Zbiór Urzędowy Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 2012/9-10/121 ( sygn. akt I UZP 4/11)12.12.2011

  Uchwała z dnia 12 grudnia 2011 r. I UZP 4/11 Przewodniczący SSN Bogusław Cudowski, Sędziowie SN: Beata Gudowska (sprawozdawca), Zbigniew Korzeniowski. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 grudnia 2011 r. sprawy z odwołania Stanisława G. przeciwko Wojewódzkiemu Zespołowi do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w K. o ustalenie stopnia niepełnosprawności, na skutek zagadnienia (...)

 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego-Izba Karna i Wojskowa 2012/3/29 ( sygn. akt II KK 177/11)8.12.2011

  WYROK Z DNIA 8 GRUDNIA 2011 R. II KK 177/11 1. Przypisanie odpowiedzialności za przestępstwo określone w art. 160 § 1 k.k. wymaga indywidualizacji pokrzywdzonego, tj. wykazania konkretnej osoby, której w wyniku działania (lub zaniechania) sprawcy groziło bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub utraty życia. Nie jest natomiast niezbędne ustalenie tożsamości (...)

 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego-Izba Karna i Wojskowa 2012/3/28 ( sygn. akt II KK 162/11)8.12.2011

  WYROK Z DNIA 8 GRUDNIA 2011 R. II KK 162/11 1. Współsprawstwo (art. 18 § 1 k.k.) ? od strony przedmiotowej ? nawet jeżeli nie musi polegać na realizacji znamion czasownikowych ujętych w opisie typu czynu zabronionego w części szczególnej Kodeksu karnego (lub przepisach karnych innych ustaw), w każdym przypadku wymaga, by sprawca podjął takie zachowanie, które na gruncie przyjętego porozumienia (...)

 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego-Izba Karna i Wojskowa 2012/3/26 ( sygn. akt III KK 209/11)2.12.2011

  POSTANOWIENIE Z DNIA 2 GRUDNIA 2011 R. III KK 209/11 W razie upływu okresu przedawnienia karalności tuż po wydaniu wyroku skazującego w pierwszej instancji, który nie został zaskarżony środkami odwoławczymi i uprawomocnił się, umorzeniu postępowania w trybie art. 62 § 1 k.p.s.w. z powodu negatywnej przesłanki procesowej przewidzianej w art. 5 § 1 pkt 4 k.p.s.w. stoi na przeszkodzie powaga (...)

 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna 2012/5/65 ( sygn. akt III CZ 66/11)30.11.2011

  Postanowienie z dnia 30 listopada 2011 r., III CZ 66/111. Po podpisaniu uzasadnienia postanowienia co do istoty sprawy przez sędziów zawodowych, którzy brali udział w jego wydaniu, albo ? jeżeli orzeczenie zostało wydane z udziałem ławników ? przez sędziego przewodniczącego (art. 330 w związku z art. 13 § 2 k.p.c.), zmiana lub uzupełnienie tego uzasadnienia jest możliwe tylko wtedy, (...)

 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna 2012/4/50 ( sygn. akt III CZP 74/11)30.11.2011

  Uchwała z dnia 30 listopada 2011 r., III CZP 74/11Sędzia SN Jacek Gudowski (przewodniczący) Sędzia SN Katarzyna Tyczka-Rote Sędzia SA Roman Dziczek (sprawozdawca) Sąd Najwyższy w sprawie egzekucyjnej z wniosku F. Bank Polska S.A. w W. przeciwko Jackowi M. w przedmiocie skargi wierzyciela na zarządzenie komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bochni z dnia 26 lutego 2011 r. po rozstrzygnięciu (...)

 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna 2012/4/49 ( sygn. akt III CZP 73/11)30.11.2011

  Uchwała z dnia 30 listopada 2011 r., III CZP 73/11Sędzia SN Jacek Gudowski (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Katarzyna Tyczka-Rote Sędzia SA Roman Dziczek Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Elżbiety M. przeciwko Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Komendanta Głównego Policji i Prokuratora Okręgowego w W. o odszkodowanie, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej na posiedzeniu jawnym (...)

 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna 2012/4/48 ( sygn. akt III CZP 69/11)30.11.2011

  Uchwała z dnia 30 listopada 2011 r., III CZP 69/11Sędzia SN Jacek Gudowski (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Katarzyna Tyczka-Rote Sędzia SA Roman Dziczek Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Witolda L. przeciwko Andrzejowi P. o zapłatę, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej na posiedzeniu jawnym w dniu 30 listopada 2011 r. zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Okręgowy w (...)

 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego-Izba Karna i Wojskowa 2011/12/113 ( sygn. akt II KK 149/11)30.11.2011

  WYROK Z DNIA 30 LISTOPADA 2011 R. II KK 149/11 1. W sytuacji gdy wobec tej samej osoby zapadły dwa prawomocne wyroki łączne, w których węzłem kary łącznej objęto tylko te same skazania, które objęte były tym węzłem w wyroku, który uprawomocnił się wcześniej, drugi z tych wyroków dotknięty jest w tym zakresie rażącym naruszeniem prawa, zaliczanym do tzw. bezwzględnych przyczyn (...)

 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego-Izba Karna i Wojskowa 2011/12/107 ( sygn. akt I KZP 16/11)30.11.2011

  POSTANOWIENIE Z DNIA 30 LISTOPADA 2011 R.I KZP 16/11Określony w art. 45 § 1 k.k. środek karny przepadku korzyści majątkowej albo jej równowartości orzeka się wobec współsprawców przestępstwa w częściach, w jakich według dokonanych ustaleń faktycznych przypadła im osiągnięta wspólnie korzyść majątkowa. W razie trudności z dokładnym ustaleniem wartości udziałów w korzyści (...)

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.