Logowanie

Orzecznictwa Unii Europejskiej

 • Opinia rzecznika generalnego sygn. C-335/12 - Komisja przeciwko Portugalii6.3.2014

  Opinia rzecznika generalnego - 6 marca 2014 r.

  Komisja przeciwko Portugalii

  Sprawa C-335/12

  Rzecznik generalny: Cruz Villalón

 • Wyrok Trybunału sygn. C-206/13 - Siragusa6.3.2014

  Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 6 marca 2014 r.

  Cruciano Siragusa przeciwko Regione Sicilia - Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo.

  Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - Włochy.

  Odesłanie prejudycjalne - Karta praw podstawowych Unii Europejskiej - Ogólne zasady prawa Unii - Stosowanie prawa Unii - Zakres stosowania prawa Unii - Wystarczające powiązanie - Brak- Brak właściwości Trybunału.

  Sprawa C-206/13.

 • Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej sygn. F-77/13 - DC przeciwko Europejski Urząd Policji.5.3.2014

  Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 5 marca 2014 r.

  DC przeciwko Europejski Urząd Policji.

  Sprawa F-77/13.

 • Opinia rzecznika generalnego sygn. C-103/13 - Somova5.3.2014

  Opinia rzecznika generalnego - 5 marca 2014 r.

  Somova

  Sprawa C-103/13

  Rzecznik generalny: Wathelet

 • Opinia rzecznika generalnego sygn. C-114/13 - Bouman4.3.2014

  Opinia rzecznika generalnego - 4 marca 2014 r.

  Bouman

  Sprawa C-114/13

  Rzecznik generalny: Szpunar

 • Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej sygn. F-32/13 - Walton przeciwko Komisji27.2.2014

  Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej - 27 lutego 2014 r.

  Walton przeciwko Komisji

  Sprawa F-32/13

 • Postanowienie Trybunału sygn. C-181/13 - Acanfora27.2.2014

  Postanowienie Trybunału - 27 lutego 2014 r.

  Acanfora

  Sprawa C-181/13

 • Wyrok Sądu Pierwszej Instancji sygn. T-91/11 - InnoLux przeciwko Komisji27.2.2014

  Wyrok Sądu (szósta izba) z dnia 27 lutego 2014 r.

  InnoLux Corp. przeciwko Komisji Europejskiej.

  Konkurencja - Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki - Światowy rynek wyświetlaczy ciekłokrystalicznych (LCD) - Porozumienia i uzgodnione praktyki w dziedzinie cen i zdolności produkcyjnych - Właściwość miejscowa - Sprzedaż wewnętrzna - Sprzedaż wyrobów gotowych zawierających produkty objęte kartelem - Jednolite i ciągłe naruszenie - Grzywny - Metoda zaokrąglania - Niegraniczone prawo orzekania.

  Sprawa T-91/11.

 • Wyrok Sądu Pierwszej Instancji sygn. T-509/12 - Advance Magazine Publishers przeciwko OHMI - Nanso Group (TEEN VOGUE)27.2.2014

  Wyrok Sądu (ósma izba) z dnia 27 lutego 2014 r.

  Advance Magazine Publishers, Inc. przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM).

  Wspólnotowy znak towarowy - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego TEEN VOGUE - Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy VOGUE - Dopuszczalność - Kwalifikacja żądań - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Identyczność lub podobieństwo towarów - Podobieństwo oznaczeń - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 - Częściowa odmowa rejestracji.

  Sprawa T-509/12.

 • Wyrok Sądu Pierwszej Instancji sygn. T-256/11 - Ezz i in. przeciwko Radzie27.2.2014

  Wyrok Sądu (trzecia izba) z dnia 27 lutego 2014 r.

  Ahmed Abdelaziz Ezz i inni przeciwko Radzie Unii Europejskiej.

  Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa - Środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją w Egipcie - Zamrożenie funduszy - Podstawa prawna - Obowiązek uzasadnienia - Błąd dotyczący okoliczności faktycznych - Prawo do obrony - Prawo do skutecznej ochrony sądowej - Prawo własności - Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej.

  Sprawa T-256/11.

 • Wyrok Sądu Pierwszej Instancji sygn. T-128/11 - LG Display i LG Display Taiwan przeciwko Komisji27.2.2014

  Wyrok Sądu (szósta izba) z dnia 27 lutego 2014 r.

  LG Display Co. Ltd i LG Display Taiwan Co. Ltd przeciwko Komisji Europejskiej.

  Konkurencja - Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki - Światowy rynek wyświetlaczy ciekłokrystalicznych (LCD) - Porozumienia i uzgodnione praktyki w dziedzinie cen i zdolności produkcyjnych - Sprzedaż wewnętrzna - Prawo do obrony - Grzywny - Częściowe zwolnienie z grzywny - Jednolite i ciągłe naruszenie - Zasada ne bis in idem.

  Sprawa T-128/11.

 • Wyrok Trybunału sygn. C-82/12 - Transportes Jordi Besora27.2.2014

  Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 27 lutego 2014 r.

  Transportes Jordi Besora SL przeciwko Generalitat de Catalunya.

  Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a - Hiszpania.

  Podatki pośrednie - Podatki akcyzowe - Dyrektywa 92/12/EWG - Artykuł 3 ust. 2 - Oleje mineralne - Podatek od sprzedaży detalicznej - Pojęcie szczególnego celu - Przekazanie kompetencji wspólnotom autonomicznym - Finansowanie - Uprzednie przypisanie - Wydatki na opiekę zdrowotną i środowisko.

  Sprawa C-82/12.

 • Wyrok Trybunału sygn. C-79/13 - Saciri i in.27.2.2014

  Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 27 lutego 2014 r.

  Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers przeciwko Selver Saciri i inni.

  Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Arbeidshof te Brussel - Belgia.

  Dyrektywa 2003/9/WE - Minimalne normy dotyczące przyjmowania osób ubiegających się o azyl - Artykuł 13 ust. 1 - Termin przyznania materialnych warunków przyjmowania - Artykuł 13 ust. 2 - Przepisy w sprawie materialnych warunków przyjmowania - Gwarancje - Artykuł 13 ust. 5 - Ustalenie i przyznanie minimalnych warunków przyjmowania osobom ubiegającym się o azyl - Wysokość przyznanej pomocy - Artykuł 14 - Formy dotyczące materialnych warunków przyjmowania - Przeciążenie struktur przyjmujących - Odesłanie do krajowych systemów ochrony społecznej - Dostarczanie materialnych warunków przyjmowania w postaci zasiłków pieniężnych.

  Sprawa C-79/13.

 • Wyrok Trybunału sygn. C-656/11 - Zjednoczone Królestwo przeciwko Radzie27.2.2014

  Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 27 lutego 2014 r.

  Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej przeciwko Radzie Unii Europejskiej.

  Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego - Umowa zawarta między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony w sprawie swobodnego przepływu osób - Decyzja Rady - Wybór podstawy prawnej - Artykuł 48 TFUE - Artykuł 79 ust. 2 lit. b) TFUE.

  Sprawa C-656/11.

 • Wyrok Trybunału sygn. C-601/12 - Ningbo Yonghong Fasteners Co. Ltd przeciwko Radzie Unii Europejskiej.27.2.2014

  Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 27 lutego 2014 r.

  Ningbo Yonghong Fasteners Co. Ltd przeciwko Radzie Unii Europejskiej.

  Sprawa C-601/12 P.

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.