Logowanie

Orzecznictwo Unii Europejskie

20.3.2014

Opinia rzecznika generalnego sygn. C-12/13 - Buono i in. przeciwko Komisji

Opinia rzecznika generalnego - 20 marca 2014 r.

Buono i in. przeciwko Komisji

Sprawy połączone P, C-13/13 P

Rzecznik generalny: Cruz Villalón

Strona 1 z 13

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO

PEDRA CRUZA VILLALÓNA

przedstawiona w dniu 20 marca 2014 r.(1)

Sprawy połączone C‑12/13 P i C‑13/13 P

Gérard Buono,

Jean-Luc Buono,

Roger Louis Paul Del Ponte,

Serge Antoine Di Rocco,

Jean Gérald Lubrano,

Jean Lubrano,

Jean Lucien Lubrano,

Fabrice Marin,

Robert Marin,

(sprawa C‑12/13 P)


Syndicat des thoniers méditerranéens,

Marc Carreno,

Jean Louis Donnarel,

Jean-François Flores,

Gérald Jean Lubrano,

Hervé Marin,

Nicolas Marin,

Sébastien Marin,

Serge Antoine José Perez

(sprawa C‑13/13 P)

Odwołanie - Kwoty połowowe - Środki nadzwyczajne zastosowane przez Komisję - Skarga o stwierdzenie odpowiedzialności pozaumownej Unii Europejskiej - Dopuszczalność - Legitymacja osób prawnych do występowania w postępowaniu o stwierdzenie odpowiedzialności - Odpowiedzialność pozaumowna z tytułu działania zgodnego z prawem - Zastosowanie przez Sąd wyroku w sprawie FIAMM i in. przeciwko Radzie i Komisji - Odpowiedzialność z tytułu czynów niedozwolonych - Szkoda podlegająca naprawieniu - Utrata szansy

1.        Niniejsze sprawy połączone, które są ściśle związane ze sprawą C‑611/12 P Giordano przeciwko Komisji, dotyczą odwołań wniesionych od wyroku Sądu z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie T‑574/08 Syndicat des thoniers méditerranéens i in. przeciwko Komisji, w którym oddalono skargę o stwierdzenie odpowiedzialności pozaumownej Unii, wniesioną przez szereg francuskich armatorów statków rybackich do połowów okrężnicą prowadzących połowy tuńczyka błękitnopłetwego oraz przez związek zawodowy reprezentujący interesy sektora połowów tuńczyka. W odróżnieniu od sprawy C‑611/12 P wnoszący odwołanie w niniejszych sprawach podnieśli zarzut, który nie był wysuwany w sprawie C‑611/12 P, dotyczący odpowiedzialności pozaumownej Unii z tytułu działania zgodnego z prawem.

2.        W niniejszej opinii skupię się zatem na aspektach, które odróżniają niniejsze sprawy połączone od sprawy C‑611/12 P. Jednocześnie, mimo że rozpatrywane tu odwołania zostały połączone, należy podkreślić, że pisma procesowe dotyczące tych odwołań opierają się na odmiennych argumentach, które zasługują na odrębne omówienie w ramach niniejszej opinii. Aby dodać jeszcze złożoności, jeden z podmiotów wnoszących odwołanie w sprawie C‑13/13 P, Syndicat des thoniers méditerranéens, związek zawodowy reprezentujący interesy sektora połowów tuńczyka, kwestionuje rozstrzygnięcie Sądu w zakresie dotyczącym nieprzyznania mu legitymacji procesowej. Również tę kwestię poddam szczegółowej analizie, ponieważ dotyczy ona specyficznej problematyki legitymacji osób prawnych reprezentujących interesy innych podmiotów w ramach postępowania o stwierdzenie odpowiedzialności pozaumownej Unii.

< >

Poprzednie Orzeczenia Unii Europejskiej:


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.