Logowanie

Orzecznictwo Unii Europejskie

18.3.2014

Wyrok Trybunału sygn. C-363/12 - Z

Wyrok Trybunału - 18 marca 2014 r.

Z

Sprawa C-363/12

Strona 1 z 13

WYROK TRYBUNAŁU (wielka izba)

z dnia 18 marca 2014 r.(*)

Odesłanie prejudycjalne - Polityka społeczna - Dyrektywa 2006/54/WE - Równość traktowania pracowników płci żeńskiej i męskiej - Matka zamawiająca, której dziecko urodziło się dzięki umowie o macierzyństwo zastępcze - Odmowa udzielenia jej płatnego urlopu równoważnego z urlopem macierzyńskim lub urlopem adopcyjnym - Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych - Dyrektywa 2000/78/WE - Równość traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy - Zakaz wszelkiej dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność - Matka zamawiająca, która jest niezdolna do noszenia ciąży - Istnienie niepełnosprawności - Ważność dyrektyw 2006/54 i 2000/78

W sprawie C‑363/12

mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Equality Tribunal (Irlandia) postanowieniem z dnia 26 lipca 2012 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 30 lipca 2012 r., w postępowaniu:

Z.

przeciwko

A Government department,

The Board of management of a community school,

TRYBUNAŁ (wielka izba),

w składzie: V. Skouris, prezes, K. Lenaerts, wiceprezes, A. Tizzano, R. Silva de Lapuerta, M. Ilešič, E. Juhász, A. Borg Barthet, M. Safjan (sprawozdawca) i J.L. da Cruz Vilaça, prezesi izb, G. Arestis, J. Malenovský, A. Prechal i E. Jarašiūnas, sędziowie,

rzecznik generalny: N. Wahl,

sekretarz: C. Strömholm, administrator,

uwzględniając pisemny etap postępowania i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 28 maja 2013 r.,

rozważywszy uwagi przedstawione:

-        w imieniu Z. przez N. Butler, SC, P. Dillona Malone’a, BL, oraz A. Beirne, BL,

-        w imieniu Government department i Board of management of a community school przez E. Creedon, działającą w charakterze pełnomocnika, wspieraną przez G. Durcana, SC, oraz C. Smith, BL,

-        w imieniu Irlandii przez E. Creedon, działającą w charakterze pełnomocnika, wspieraną przez G. Durcana, SC, oraz C. Smith, BL,

-        w imieniu rządu portugalskiego przez L. Ineza Fernandesa oraz S. Ribeiro, działających w charakterze pełnomocników,

-        w imieniu Parlamentu Europejskiego przez K. Zejdovą oraz A. Pospíšilovą Padowską, działające w charakterze pełnomocników,

-        w imieniu Rady Unii Europejskiej przez H. Grahna, R. Liudvinaviciute‑Cordeiro oraz S. Thomasa, działających w charakterze pełnomocników,

-        w imieniu Komisji Europejskiej przez J. Enegrena oraz C. Gheorghiu, działających w charakterze pełnomocników,

po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 26 września 2013 r.,

wydaje następujący

Wyrok

1        Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni dyrektywy 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r.

< >

Poprzednie Orzeczenia Unii Europejskiej:


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.