Logowanie

Orzecznictwo Unii Europejskie

18.3.2014

Wyrok Trybunału sygn. C-427/12 - Komisja przeciwko Parlamentowi i Radzie

Wyrok Trybunału - 18 marca 2014 r.

Komisja przeciwko Parlamentowi i Radzie

Sprawa C-427/12

Strona 1 z 11

WYROK TRYBUNAŁU (wielka izba)

z dnia 18 marca 2014 r.(*)

Skarga o stwierdzenie nieważności - Wybór podstawy prawnej - Artykuły 290 TFUE i 291 TFUE - Akt delegowany i akt wykonawczy - Rozporządzenie (UE) nr 528/2012 - Artykuł 80 ust. 1 - Produkty biobójcze - Europejska Agencja Chemikaliów - Ustalanie opłat przez Komisję

W sprawie C‑427/12

mającej za przedmiot skargę o stwierdzenie nieważności na podstawie art. 263 TFUE, wniesioną w dniu 19 września 2012 r.,

Komisja Europejska, reprezentowana przez B. Smuldersa, C. Zadrę oraz E. Manhaevego, działających w charakterze pełnomocników, z adresem do doręczeń w Luksemburgu,

strona skarżąca,

przeciwko

Parlamentowi Europejskiemu, reprezentowanemu przez L. Visaggia oraz A. Troupiotisa, działających w charakterze pełnomocników, z adresem do doręczeń w Luksemburgu,

Radzie Unii Europejskiej, reprezentowanej przez M. Moore’a oraz I. Šulce, działających w charakterze pełnomocników,

strona pozwana,

popieranym przez:

Republikę Czeską, reprezentowaną przez M. Smolka, E. Ruffera oraz D. Hadrouška, działających w charakterze pełnomocników,

Królestwo Danii, reprezentowane przez V. Pasternak Jørgensen oraz C. Thorninga, działających w charakterze pełnomocników,

Republikę Francuską, reprezentowaną przez G. de Bergues’a, D. Colasa oraz N. Rouam, działających w charakterze pełnomocników,

Królestwo Niderlandów, reprezentowane przez M. Bulterman oraz M. Noort, działające w charakterze pełnomocników,

Republikę Finlandii, reprezentowaną przez H. Leppo oraz J. Leppa, działających w charakterze pełnomocników,

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, reprezentowane przez C. Murrell oraz M. Holta, działających w charakterze pełnomocników, wspieranych przez B. Kennelly’ego, barrister,

interwenienci,

TRYBUNAŁ (wielka izba),

w składzie: V. Skouris, Prezes, K. Lenaerts (sprawozdawca), wiceprezes, A. Tizzano, R. Silva de Lapuerta, T. von Danwitz, E. Juhász i M. Safjan, prezesi izb, A. Rosas, E. Levits, A. Ó Caoimh, J.C. Bonichot, A. Arabadjiev, C. Toader, D. Šváby i S. Rodin, sędziowie,

rzecznik generalny: P. Cruz Villalón,

sekretarz: V. Tourrès, administrator,

uwzględniając pisemny etap postępowania i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 1 października 2013 r.,

po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2013 r.,

wydaje następujący

Wyrok

1        W swej skardze Komisja Europejska wnosi o stwierdzenie nieważności art. 80 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (Dz.U. L 167, s. 1) w zakresie, w jakim ów przepis przewiduje przyjęcie środków ustanawiających opłaty należne Europejskiej Agencji Chemikaliów (zwanej dalej „Agencją”) w drodze aktu opartego na art. 291 ust. 2 TFUE (zwanego dalej „aktem wykonawczym”), a nie w drodze aktu wydanego na podstawie art. 290 ust. 1 TFUE (zwanego dalej „aktem delegowanym”).

< >

Poprzednie Orzeczenia Unii Europejskiej:


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.