Logowanie

Orzecznictwo Unii Europejskie

18.3.2014

Wyrok Trybunału sygn. C-628/11 - International Jet Management

Wyrok Trybunału - 18 marca 2014 r.

International Jet Management

Sprawa C-628/11

Strona 1 z 13

WYROK TRYBUNAŁU (wielka izba)

z dnia 18 marca 2014 r.(*)

Odesłanie prejudycjalne - Artykuł 18 TFUE - Zakaz wszelkiej dyskryminacji ze względu na przynależność państwową - Loty handlowe z państwa trzeciego do państwa członkowskiego - Przepisy państwa członkowskiego przewidujące, że przewoźnicy lotniczy Unii nieposiadający koncesji wydanej przez to państwo mają obowiązek uzyskania zezwolenia na każdy lot z państwa trzeciego

W sprawie C‑628/11

mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Oberlandesgericht Braunschweig (Niemcy) postanowieniem z dnia 24 listopada 2011 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 7 grudnia 2011 r., w postępowaniu karnym przeciwko:

International Jet Management GmbH,

TRYBUNAŁ (wielka izba),

w składzie: V. Skouris, prezes, K. Lenaerts, wiceprezes, A. Tizzano, R. Silva de Lapuerta, L. Bay Larsen, E. Juhász, A. Borg Barthet, C.G. Fernlund oraz J.L. da Cruz Vilaça, prezesi izb, A. Rosas (sprawozdawca), G. Arestis, A. Arabadjiev, C. Toader, E. Jarašiūnas i C. Vajda, sędziowie,

rzecznik generalny: Y. Bot,

sekretarz: K. Malacek, administrator,

uwzględniając pisemny etap postępowania i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 19 lutego 2013 r.,

rozważywszy uwagi przedstawione:

-        w imieniu International Jet Management GmbH przez J. Janezica oraz P. Ehlersa, Rechtsanwälte,

-        w imieniu rządu niemieckiego przez A. Wiedmann oraz T. Henzego, działających w charakterze pełnomocników,

-        w imieniu rządu hiszpańskiego przez S. Martíneza‑Lagego Sobreda, działającego w charakterze pełnomocnika,

-        w imieniu rządu francuskiego przez G. de Bergues’a oraz M. Perrota, działających w charakterze pełnomocników,

-        w imieniu rządu włoskiego przez G. Palmieri, działającą w charakterze pełnomocnika, wspieraną przez W. Ferrante, avvocato dello Stato,

-        w imieniu rządu austriackiego przez C. Pesendorfer oraz G. Eberharda, działających w charakterze pełnomocników,

-        w imieniu rządu polskiego przez B. Majczynę oraz M. Szpunara, działających w charakterze pełnomocników,

-        w imieniu rządu fińskiego przez J. Heliskoskiego, działającego w charakterze pełnomocnika,

-        w imieniu Komisji Europejskiej przez K. Simonssona, F. Bulsta oraz T. van Rijna, działających w charakterze pełnomocników,

po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 30 kwietnia 2013 r.,

wydaje następujący

Wyrok

1        Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 18 TFUE.

2        Wniosek ten został złożony w ramach postępowania karnego wszczętego przeciwko International Jet Management GmbH (zwanej dalej „spółką International Jet Management”), przedsiębiorstwu lotniczemu z siedzibą w Austrii, z tytułu wykonywania prywatnych lotów z Moskwy (Rosja) i Ankary (Turcja) do Niemiec bez posiadania zezwolenia wymaganego przez przepisy tego państwa członkowskiego na wlot do niemieckiej przestrzeni powietrznej.

< >

Poprzednie Orzeczenia Unii Europejskiej:


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.