Logowanie

Oświadczenie członków zarządu o zaspokojeniu wierzycieli, którzy wnieśli sprzeciw

Zmiana umowy spółki wymaga uchwały wspólników i wpisu do rejestru. Obniżenie kapitału zakładowego powoduje zmianę umowy spółki. Uchwały, o których mowa powyżej powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza. Do zgłoszenia obniżenia kapitału zakładowego należy dołączyć: uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego, dowody należytego wezwania wierzycieli, oświadczenie wszystkich członków zarządu stwierdzające, że wierzyciele, którzy zgłosili sprzeciw w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia obniżenia kapitału zakładowego, zostali zaspokojeni lub zabezpieczeni. W oświadczeniu powyższym nie trzeba wymieniać wierzycieli którzy zostali zaspokojeni lub zabezpieczeni, ani też wysokości zaspokojonych lub zabezpieczonych wierzytelności. Oświadczenie członków zarządu o zaspokojeniu wszystkich wierzycieli którzy zgłosili sprzeciw, musi zostać złożone przez wszystkich członków zarządu osobiście - nie mogą więc wyręczać się w dokonaniu tej czynności pełnomocnikami.

W celu pobrania dokumentu wykup usługę "Dostęp do wzorów dokumentów"

Jeżeli masz już wykupioną usługę

* kod otrzymany przez sms (6 znaków)

Aby otrzymać kod, wyślij SMS pod jeden z niżej podanych numerów

Dostęp do 1 dokumentu cena 6,15zł

Wyślij SMS na numer: 75068, w treści wpisując EPD

Dostęp do 3 dokumentów cena 11,70zł

Wyślij SMS na numer: 7968, w treści wpisując EPD

Dostęp do 10 dokumentów cena 30,75zł

Wyślij SMS na numer: 92568, w treści wpisując EPD

regulamin

instrukcja obsługi SMS

Po wysłaniu SMS'a otrzymasz odpowiedź zawierającą specjalny kod dostępu, który należy wpisać w okienku logowania. Kod umożliwia przeglądanie wszystkich treści w portalu e-prawnik.pl

Zapoznaj się z regulaminem usługi. Aby skorzystać z usługi musisz mieć poprawnie skonfigurowaną obsługę plików cookie.

Wysyłając SMS na w/w numery wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany numer telefonu komórkowego.

Porady prawne e-prawnik.pl:


 • Oświadczenie zapewniające o wniesieniu wkładów

  Czy "oświadczenie zarządu spółki o wniesieniu kapitału" powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego, czy też wymagana jest tylko zwykła forma uchwały zarządu?

 • Skutki nakazu zapłaty w post. upominawczym

  Jako jeden z kilku pozwanych (członków zarządu spółki z o.o.) otrzymałem na skutek pozwu wierzyciela nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. W treści nakazu sąd nakazał wszystkim pozwanym, aby solidarnie zapłacili powodowi wskazaną kwotę albo w terminie 2 tygodni od doręczenia nakazu wnieśli do sądu sprzeciw. W dołączonym do nakazu pouczeniu, sąd między innymi podaje, że w razie prawidłowego wniesienia sprzeciwu, nakaz zapłaty traci moc w części zaskarżonej sprzeciwem, a przewodniczący wyznacza rozprawę. Sprzeciw jednego tylko ze współpozwanych o to samo roszczenie oraz co do jednego lub niektórych uwzględnionych roszczeń powoduje utratę mocy nakazu jedynie co do nich. Nakaz zapłaty, przeciwko któremu w całości lub w części nie wniesiono skutecznie sprzeciwu, ma skutki prawomocnego wyroku. Co się stanie, jeżeli tylko ja wniosę sprzeciw, a pozostali członkowie zarządu tego nie uczynią? Czy w takim przypadku uwolnię się od odpowiedzialności, a cała odpowiedzialność spadnie na pozostałych członków zarządu, czy też sprzeciwem tym spowoduję, że tylko ja będę musiał uczestniczyć w procesie, w którym - w wypadku przegranej - tak czy owak będę musiał swoją część zapłacić?

 • Odpowiedzialność cywilna zarządu spółdzielni

  Firma uzyskała 2 lata temu tytuł wykonawczy przeciwko spółdzielni mieszkaniowej. Spółdzielnia nie ma majątku i obecnie nie prowadzi działalności. Czy można wystąpić z roszczeniem cywilnym przeciwko zarządowi spółdzielni? Czy można wystąpić z egzekucją przeciwko członkom spółdzielni, którzy otrzymali w drodze aktów notarialnych mieszkania na własność? Wiemy, że z takim roszczeniem można wystąpić przeciwko zarządowi spółki z o.o., ale nie wiemy, czy można wystąpić przeciwko zarządowi spółdzielni.

 • Wymagania dla kandydatów do spółek Skarbu Państwa

  Czy kandydaci na członków rad nadzorczych i członków zarządu spółek Skarbu Państwa muszą legitymować się ukończonymi kursami dotyczących tych stanowisk?

 • Oświadczenie podpisane przez pełnomocnika

  Podpisany został akt notarialny założenia spółki z o. o. Udzielono aktem notarialnym pełnego pełnomocnictwa trzeciej osobie - księgowej do dokonania wszystkich czynności związanych ze zgłoszeniem spółki do KRS. Czy składane do KRS oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego zostały wniesione w całości przez wszystkich wspólników może zostać podpisane przez pełnomocnika? Jeśli tak to jaka jest odpowiedzialność pełnomocnika za złożenie takiego oświadczenia?

porady prawne online

Dokumenty

Sekcja "dokumenty" zawiera bazę 928 wzorów, umów, pism, formularzy, oraz wiele innych niezbędnych dokumentów zarówno dla osób prywatnych jak i firm i instytucji

Podobne wzory dokumentów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.