Logowanie

Wezwanie poręczyciela do zapłaty z weksla

Wezwanie dłużnika czy poręczyciela z weksla jest stosowane przed skierowaniem sprawy do postępowania sądowego. Po wezwaniu dłużnik bądź poręczyciel mogą wykupić weksel i w ten sposób uniknąć kosztownego postępowania przed sądem. Odpis wezwania powinien być załączony do pozwu.

W celu pobrania dokumentu wykup usługę "Dostęp do wzorów dokumentów"

Jeżeli masz już wykupioną usługę

* kod otrzymany przez sms (6 znaków)

Aby otrzymać kod, wyślij SMS pod jeden z niżej podanych numerów

Dostęp do 1 dokumentu cena 6,15zł

Wyślij SMS na numer: 75068, w treści wpisując EPD

Dostęp do 3 dokumentów cena 11,70zł

Wyślij SMS na numer: 7968, w treści wpisując EPD

Dostęp do 10 dokumentów cena 30,75zł

Wyślij SMS na numer: 92568, w treści wpisując EPD

regulamin

instrukcja obsługi SMS

Po wysłaniu SMS'a otrzymasz odpowiedź zawierającą specjalny kod dostępu, który należy wpisać w okienku logowania. Kod umożliwia przeglądanie wszystkich treści w portalu e-prawnik.pl

Zapoznaj się z regulaminem usługi. Aby skorzystać z usługi musisz mieć poprawnie skonfigurowaną obsługę plików cookie.

Wysyłając SMS na w/w numery wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany numer telefonu komórkowego.

Porady prawne e-prawnik.pl:


 • Poręczenie wekslowe

  Posiadam wypełniony przez dłużnika weksel z poręczeniem. Chcę wysłać wezwanie do wykupu weksla. Czy adresować wezwanie do dłużnika, czy w wezwaniu wspomnieć o poręczycielu?

 • Dochodzenie należności od poręczyciela wekslowego

  W 1999 r. pożyczyłem koledze pieniądze zabezpieczone wekslem in blanco, który poręczyła inna osoba. Kolega zmarł. Czy mogę wystąpić do sądu o zwrot długu przeciwko osobie, która ten weksel poręczyła? Czy nie jest za późno? Jak tego dokonać?

 • Różne daty zawiadomienia o wypełnieniu weksla

  Weksel in blanco wystawił pożyczkobiorca, a poręczyła go jego żona zamieszkali obydwoje pod tym samym adresem. Deklarację do tego weksla podpisali obydwoje. Zgodnie z deklaracją zawiadomienie o wypełnieniu weksla powinno być wysłane na siedem dni przed terminem zapłaty weksla określonym w tym zawiadomieniu o wypełnieniu weksla (\"patrzyć weksel datą płatności wg swojego uznania zawiadamiając wystawcę listem poleconym na 7 dni przed terminem płatności pod podany adres\"). Pożyczkobiorca wysłał zawiadomienie do poręczyciela w dniu 10 marca 2008 r., a do wystawcy - pożyczkobiorcy w dniu 11 marca 2008 r. Datą zapłaty weksla był dzień 18 marca 2008 r. Czy fakt różnych dat wysłania zawiadomienia o wypełnieniu weksla in blanco zgodnie z deklaracją wekslową, wcześniej o jeden dzień do poręczyciela niż do wystawcy weksla, w sytuacji gdy pełne siedem dni licząc od dnia wysłania do dnia wyznaczonego jako dzień zapłaty weksla spełnione są tylko w przypadku poręczyciela a już nie w stosunku do wystawcy, mogą utrudnić sądowne dochodzenie roszczenia z weksla w postępowaniu nakazowym? Czy ten termin liczy się tak, że siedem dni odlicza się począwszy od następnego dnia po wysłaniu do dnia poprzedzającego dzień zapłaty, czy raczej w ten sposób, że uwzględnia się również dzień wysłania w odliczaniu terminu siedmiu dni i wtedy wysłanie 11 marca również spełniło wymogi na siedem dni przed dniem 18 marca określonym jako dzień zapłaty weksla?

 • Weksel in blanco

  W porozumieniu do weksla in blanco (własny niezupełny) jest upoważnienie do uzupełnienia weksla we wszystkie brakujące elementy, po uprzednim upomnieniu na piśmie, listem poleconym. Weksel ten jest podpisany przez poręczyciela solidarnego z zastrzeżeniem, iż należy go powiadomić o uzupełnieniu weksla na równi z Wystawcą weksla, co najmniej 30 dni przed terminem płatności. Czy wezwanie do zapłaty weksla jest jednocześnie zawiadomieniem o uzupełnieniu weksla, spełniającym warunek pisemnego powiadomienia Wystawcy o wypełnieniu weksla przez remitenta, czy ma być to odrębne pismo? Co oznacza w praktyce termin \"przedłożenie uzupełnionego weksla Wystawcy\", czy do wezwania należy dołączyć kopię faktycznie wypełnionego weksla, czy też skierowanie wezwania spełnia przesłankę przedłożenia weksla Wystawcy, a weksel można fizycznie wypełnić w momencie kierowania sprawy do sądu? Jeżeli w Porozumieniu jest zapis, iż informację o uzupełnieniu weksla remitent powinien wysłać co najmniej na 30 dni przed terminem realizacji weksla, to zakładając, że wezwanie wyślę z datą 20 grudnia 2005 roku, jaką powinnam przyjąć datę płatności i czy liczyć ją od dnia skierowania wezwania, czy od dnia doręczenia wezwania? Czy w powyższej sytuacji, po wezwaniu wystawcy i zawiadomieniu poręczyciela o uzupełnieniu weksla, jeśli nie nastąpi zapłata, to pozew mam skierować do sądu gospodarczego (zobowiązanie wynika ze stosunków gospodarczych między podmiotami) solidarnie, przeciwko wystawcy i poręczycielowi, czy też po bezskutecznym wezwaniu wystawcy mam wzywać odrębnie poręczyciela, czy wystarczy pismo zawiadamiające o uzupełnieniu weksla? Czy do pozwu należy dołączyć faktury, czy wystarczy weksel wraz z porozumieniem do weksla i wezwaniem do wykupu weksla? Ostatnie pytanie dotyczy sytuacji, gdy były wysłane dwa wezwania do wykupu tego samego weksla, jedno z datą 24 stycznia 2005 roku, drugie z datą 31 sierpnia 2005 roku, przy czym oba wskazywały termin wykupu na 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Jaka powinna być w tym przypadku określona data płatności weksla?

 • weksel

  Podpisałem żyrowałem weksle osobie(ajent żabki) weksel był zabezpieczeniem powierzonego mieniaCzy mogę się wycofać z tego żyrowania po jakimś czasie np. po 3 miesiącach

porady prawne online

Dokumenty

Sekcja "dokumenty" zawiera bazę 928 wzorów, umów, pism, formularzy, oraz wiele innych niezbędnych dokumentów zarówno dla osób prywatnych jak i firm i instytucji

Podobne wzory dokumentów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.