Logowanie

Wzór oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane

W myśl obowiązujących przepisów, pozwolenie na budowę może być wydane wyłącznie temu, kto złożył oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Tym samym nie jest obecnie konieczne przedstawianie dowodu wykazującego prawo do dysponowania nieruchomością na te cele (np. odpisu z ksiąg wieczystych), a wystarczające jest jedynie złożenie odpowiedniego oświadczenia.

W celu pobrania dokumentu wykup usługę "Dostęp do wzorów dokumentów"

Jeżeli masz już wykupioną usługę

* kod otrzymany przez sms (6 znaków)

Aby otrzymać kod, wyślij SMS pod jeden z niżej podanych numerów

Dostęp do 1 dokumentu cena 6,15zł

Wyślij SMS na numer: 75068, w treści wpisując EPD

Dostęp do 3 dokumentów cena 11,70zł

Wyślij SMS na numer: 7968, w treści wpisując EPD

Dostęp do 10 dokumentów cena 30,75zł

Wyślij SMS na numer: 92568, w treści wpisując EPD

regulamin

instrukcja obsługi SMS

Po wysłaniu SMS'a otrzymasz odpowiedź zawierającą specjalny kod dostępu, który należy wpisać w okienku logowania. Kod umożliwia przeglądanie wszystkich treści w portalu e-prawnik.pl

Zapoznaj się z regulaminem usługi. Aby skorzystać z usługi musisz mieć poprawnie skonfigurowaną obsługę plików cookie.

Wysyłając SMS na w/w numery wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany numer telefonu komórkowego.

Porady prawne e-prawnik.pl:


 • Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę

  1. Czy w oświadczeniu o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane mogę nie wyszczególniać oświadczeń właścicieli działek tylko wypełnić rubrykę zgodnie z załącznikami i dołączyć załączniki? 2. Projektuję modernizację sieci elektrycznej i o takie pozwolenie wystąpiłem. Podobno w prawie budowlanym nie występuje takie określenie i muszę występować o pozwolenie na przebudowę linii. Dlaczego i czym to się różni? 3. Projektuję etapowo i wystąpiłem o pozwolenie na budowę I-go etapu szczegółowo określając zakres i numery działek. Nakazano w projektach wykreślić zakres II etapu, o który będę się ubiegał za chwilę, jak tyko otrzymam następny Z.U.D. Czy słusznie?

 • Zgoda na dysponowanie nieruchomością

  Na siedlisku rolniczym znajduje się min. budynek mieszkalny do projektowanej rozbudowy. Ze względu na małą szerokość działki projektowana rozbudowa budynku będzie przekraczać granicę działki. Część rozbudowy będzie znajdować się na sąsiedniej, niezabudowanej działce stanowiącej własność syna inwestora. Na te działki nie ma opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego. Czy zgoda właściciela sąsiedniej działki (syna inwestora), na której projektowana będzie część rozbudowy, może być uznana za prawo do dysponowania nieruchomością sąsiednią na cele budowlane w zakresie udzielonej zgody? Czy konieczne jest notarialne potwierdzenie zgody?

 • Pełnomocnictwo a pozwolenie na budowę

  Moja mama przebywa w Stanach Ameryki Północnej. Chce wybudować dom w Polsce. W tym celu upoważniła mnie notarialnie do zakupu działki i do reprezentowania mnie przed wszystkimi urzędami i sądami do reprezentowania jej osoby. Pełnomocnictwo ma stosowne potwierdzenia, apostillę, pieczęcie. Na podstawie tego pełnomocnictwa została zakupiona działka w terenach, gdzie plan przestrzennego zagospodarowania przewiduje budowę domu jednorodzinnego. Złożyłem wszystkie dokumenty włącznie z kopią wspomnianego pełnomocnictwa z opłatą 15 zł. Po blisko trzech tygodniach Gmina zawiadomiła mnie, że "oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, powinien podpisać właściciel, tu moja mama”. Czy ja jako pełnomocnik w sytuacji jak wyżej nie mam prawa do podpisania tego oświadczenia? Jeśli rzeczywiście nie, to na podstawie jakiego konkretnie przepisu? Nie jestem osoba prawną, a jedynie pełnomocnikiem mamy do załatwienia wszelkich spraw związanych z kupnem działki, uzyskaniem pozwolenia na budowę, zleceniem i dopilnowaniem wybudowania domu w czasie jak mama przebywa za granicą. Czy wypis z ksiąg wieczystych może zastąpić oświadczenie do dysponowania nieruchomością? Dlaczego akt notarialny nie wystarcza do stwierdzenia prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, jest w nim określony przecież właściciel i działka, a plan miejscowego zagospodarowania określa, czy działka znajduje się w granicach wspomnianego planu?

 • Przepisanie pozwolenia na budowę na inny podmiot

  Jak powinien wyglądać wniosek o przepisanie pozwolenia na budowę, gdy inwestor ogłosił upadłość, a jest chęć pewnej spółdzielni mieszkaniowej na prowadzenie budowy, lecz pierwotny inwestor nie chce ani przekazać ani odsprzedać pozwolenia na budowę danego budynku mieszkalnego, a architektura miasta powiedziała, że nie wyda drugiego pozwolenia na tę samą budowę komu innemu, a przyszli mieszkańcy, którzy zaufali i powierzyli pieniądze pierwotnemu inwestorowi chcą drogą sądową uzyskać przepisanie pierwotnego pozwolenia na tę budowę. Pierwotny wykonawca stracił prawo do gruntu, jego właścicielami są przyszli mieszkańcy, na terenie roboty rozpoczął pierwotny wykonawca jednak nie ma do nich prawa, stracił również płynność finansową - co było oczywistą przyczyną ogłoszenia upadłości, a 13.02.04 r. mieszkańcy mają spotkanie z prezydentem i chcą złożyć ten wniosek w sądzie i architekturze miasta.

 • Budowa na dzierzawionej nieruchomości

  Matka która jest właścicielem działki przyzagrodowej o pow. 30 arów chce wydzierżawić córce część tej działki o powierzchni 8 arów pod budowę domu jednorodzinnego. Zgodnie z planem zagospodarowania działka przyzagrodowa posiada budynek mieszkalny i gospodarcze z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe. Przekształcenie tej działki przyzagrodowej na budowlaną i jej podział jest procedurą długotrwałą, a budowę chcemy rozpocząć jak najszybciej. Na jaki okres i w jakiej formie winna być zawarta umowa na dzierżawę aby możliwe było uzyskanie pozwolenia na budowę na nazwisko córki? Czy do pozwolenia na budowę może być dopisana osoba żyjąca w konkubinacie? Czy umowa dzierżawy może być dokumentem stwierdzającym prawo do dysponowania działką na cele budowlane (budowę domu) w myśl przepisów Prawa Budowlanego?

porady prawne online

Dokumenty

Sekcja "dokumenty" zawiera bazę 928 wzorów, umów, pism, formularzy, oraz wiele innych niezbędnych dokumentów zarówno dla osób prywatnych jak i firm i instytucji

Podobne wzory dokumentów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.