Logowanie

Pozew przeciwko członkowi zarządu w razie bezskuteczności egzekucji z majątku spółki z o.o.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeżeli egzekucja z majątku spółki okazała się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za zobowiązania spółki. Odpowiedzialność ta jest osobista (obejmuje cały majątek osobisty członka zarządu), nieograniczona (granicą odpowiedzialności jest tylko wysokość dochodzonego zobowiązania) i solidarna (powództwo może być wniesione przeciwko wszystkim członkom zarządu jak i przeciwko niektórym z nich). Warunkami odpowiedzialności członka zarządu jest istnienie wymaganej wierzytelności i bezskuteczność egzekucji wobec spółki. Wierzyciel powinien więc wykazać wszczęcie postępowania egzekucyjnego i jego bezskuteczność. Sądem właściwym dla wytoczenia powództwa przeciwko członkom zarządu na podstawie art. 299 ksh, jest sąd cywilny, właściwości ogólnej pozwanego.

W celu pobrania dokumentu wykup usługę "Dostęp do wzorów dokumentów"

Jeżeli masz już wykupioną usługę

* kod otrzymany przez sms (6 znaków)

Aby otrzymać kod, wyślij SMS pod jeden z niżej podanych numerów

Dostęp do 1 dokumentu cena 6,15zł

Wyślij SMS na numer: 75068, w treści wpisując EPD

Dostęp do 3 dokumentów cena 11,70zł

Wyślij SMS na numer: 7968, w treści wpisując EPD

Dostęp do 10 dokumentów cena 30,75zł

Wyślij SMS na numer: 92568, w treści wpisując EPD

regulamin

instrukcja obsługi SMS

Po wysłaniu SMS'a otrzymasz odpowiedź zawierającą specjalny kod dostępu, który należy wpisać w okienku logowania. Kod umożliwia przeglądanie wszystkich treści w portalu e-prawnik.pl

Zapoznaj się z regulaminem usługi. Aby skorzystać z usługi musisz mieć poprawnie skonfigurowaną obsługę plików cookie.

Wysyłając SMS na w/w numery wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany numer telefonu komórkowego.

Porady prawne e-prawnik.pl:


 • Odpowiedzialność zarządu spółki z o.o.

  Czy w razie bankructwa sp. z o.o. zarząd odpowiada całym swoim majątkiem, jeżeli wierzytelności nie udało zaspokoić się z majątku spółki? Jeżeli tak, to w zasadzie na czym polega ograniczona odpowiedzialność w spółkach z o.o.?

 • Nowela do kro a art. 299 ksh

  Czy za dzień powstania roszczenia, o jakim mowa w art. 6 noweli do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego uważa się dzień wniesienia powództwa z art. 299 kodeksu spółek handlowych, dzień uprawomocnienia wyroku, czy też dzień, kiedy niewypłacalność spółki stała się oczywista? Wedle art. 6 noweli, jeżeli roszczenie powstało przed wejściem w życie ustawy egzekucję prowadzi się według przepisów dotychczasowych. Egzekucja przeciwko spółce z o.o. jest prowadzona od 2002 r. i od początku była bezskuteczna mimo egzekucji z nieruchomości, ponieważ wierzytelności korzystające z pierwszeństwa przekraczały wartość nieruchomości. W kwietniu 2005 r. wystąpiłem z powództwem przeciwko prezesowi spółki. Według nowych przepisów kro nie mogę prowadzić egzekucji z majątku wspólnego prezesa i jego żony, natomiast taką możliwość dawały stare przepisy. W tej sytuacji znaczenie pierwszorzędne ma dzień powstania roszczenia przeciwko prezesowi spółki.

 • Odpowiedzialność zarządu spółki z o. o.

  Egzekucja p-ko Spółce z o.o. okazała się bezskuteczna. Spotkałem się z różnymi poglądami co do drogi procesowej obciążenia członków zarządu Spółki. Jedna to odrębny proces, a druga to postępowanie klauzulowe do wyroku p-ko Spółce. Która z dróg jest prawidłowa i czy wynika to jednoznacznie z przepisów?

 • Odpowiedzialność członka zarządu spółki

  Złożyłem do sądu wniosek o wyjawienie majątku dłużnika (sp. z o.o.). Na pierwszą rozprawę wezwany zostałem obowiązkowo, nie stawił się dłużnik (prezes zarządu). Sąd wyznaczył nowy termin i wezwał dłużnika do stawiennictwa pod rygorem zastosowania środków przymusu. Moje stawiennictwo było nieobowiązkowe, więc darowałem sobie. Od tego czasu dostaję kolejne wezwania na rozprawy bez obowiązku stawiennictwa. Nie wiem jednak (i nie mogę się dowiedzieć w sekretariacie sądu przez telefon), czy dłużnik się w końcu stawił czy nie. Podejrzewam jednak, że dłużnik się nie stawił skoro sprawa dalej się toczy. Czy fakt, że prezes zarządu nie przychodzi na rozprawy lub nie składa wykazu majątku jest wystarczającym dowodem na to, że egzekucja wobec dłużnika jest nieskuteczna i zachodzą przesłanki z art. 299 ksh?

 • Pozwanie członka zarządu za zobowiązania spółki

  W jaki sposób można pozwać członka zarządu spółki za zobowiązania spółki?

porady prawne online

Dokumenty

Sekcja "dokumenty" zawiera bazę 928 wzorów, umów, pism, formularzy, oraz wiele innych niezbędnych dokumentów zarówno dla osób prywatnych jak i firm i instytucji

Podobne wzory dokumentów

 • Porozumienie o rozwiązaniu spółki cywilnej

  Od chwili rozwiązania spółki stosuje się odpowiednio do wspólnego majątku wspólników przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych z zachowaniem przepisów (...)

 • Wniosek o wyjawienie majątku

  Zgodnie z art. 913 kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli zajęty w egzekucji majątek dłużnika nie rokuje zaspokojenia egzekwowanych należności lub jeżeli wierzyciel (...)

 • Umowa o pracę z prezesem zarządu spółki

  Jedną z form związania spółki z członkiem zarządu, oprócz aktu wyboru na członka zarządu, jest umowa o pracę. W takim przypadku w umowie między członkiem zarządu (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.