Logowanie

Wniosek o nakazanie wypłaty wynagrodzenia małżonka drugiemu małżonkowi

Przesłankami skorzystania z art. 28 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego są niespełnianie ciążącego na jednym z małżonków obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny i pozostawanie przez małżonków we wspólnym pożyciu. Obie te przesłanki muszą zachodzić. Wspólne pożycie to przede wszystkim wspólność gospodarcza małżonków; pozostałe więzi nie muszą między małżonkami zachodzić. Oprócz wyraźnie wymienionego w art. 28 § 1 wynagrodzenia za pracę, nakazanie wypłaty do rąk drugiego z małżonków może dotyczyć także wszelkich innych należności powtarzających się, mających charakter dochodów małżonka, jeżeli należności te cechować będzie trwałość i periodyczność. Nie nadają się do objęcia orzeczeniem wydanym na podstawie art. 28 § 1 wierzytelności ze sporadycznych prac zleconych (publicystycznych, literackich, recenzyjnych itp.). Nakaz wydany na podstawie art. 28 § 1 krio może obejmować całe wynagrodzenie za pracę albo część tego wynagrodzenia albo należności.

W celu pobrania dokumentu wykup usługę "Dostęp do wzorów dokumentów"

Jeżeli masz już wykupioną usługę

* kod otrzymany przez sms (6 znaków)

Aby otrzymać kod, wyślij SMS pod jeden z niżej podanych numerów

Dostęp do 1 dokumentu cena 6,15zł

Wyślij SMS na numer: 75068, w treści wpisując EPD

Dostęp do 3 dokumentów cena 11,70zł

Wyślij SMS na numer: 7968, w treści wpisując EPD

Dostęp do 10 dokumentów cena 30,75zł

Wyślij SMS na numer: 92568, w treści wpisując EPD

regulamin

instrukcja obsługi SMS

Po wysłaniu SMS'a otrzymasz odpowiedź zawierającą specjalny kod dostępu, który należy wpisać w okienku logowania. Kod umożliwia przeglądanie wszystkich treści w portalu e-prawnik.pl

Zapoznaj się z regulaminem usługi. Aby skorzystać z usługi musisz mieć poprawnie skonfigurowaną obsługę plików cookie.

Wysyłając SMS na w/w numery wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany numer telefonu komórkowego.

Porady prawne e-prawnik.pl:


 • Wypłata wynagrodzenia małżonka do rąk drugiego z nich

  W jakich przypadkach można żądać, aby wypłata wynagrodzenia małżonka nastąpiła do rąk drugiego z nich?

 • Rozwód - winny małżonek

  W jaki sposób sąd ustala kto jest winny rozkładu małżeństwa?

 • Nakaz wypłaty wynagrodzenia drugiemu małżonkowi

  Mąż jest nałogowym hazardzistą. Żona i dzieci pozostają na jego utrzymaniu. On przegrywa regularnie swoje wynagrodzenia. Czy są podstawy prawne, aby żona odbierała jego wynagrodzenie?

 • Nadanie klauzuli przeciwko małżonkowi dłużnika

  Wierzyciel skierował wniosek do Sadu o nadanie klauzuli wykonalności na tytule egzekucyjnym przeciwko mojej współmałżonce. Sąd wezwał małżonkę, na wniosek wierzyciela, do złożenia oświadczenia, czy w dniu powstania zobowiązania oraz obecnie pozostaje ze mną w związku małżeńskim. Czy odpowiadając na wezwanie Sądu, małżonka powinna wnieść wniosek o wyłączenie jej spod egzekucji? Wierzyciel kierując wniosek powołuje się na art. 787kpc , małżonka jednak nigdy nie składała oświadczenia wyrażającego zgodę na zaciąganie przeze mnie jakichkolwiek zobowiązań. Czy w odpowiedzi należy umieścić wniosek o wyłączenie małżonki i majątku wspólnego spod egzekucji? Czy należy wskazać iż wierzyciel skierował swój wniosek przeciw małżonce wbrew temu co wskazuje art. 787 kpc?

 • Wypłata wynagrodzenia dla zwalnianego pracownika

  Pracodawca rozwiązuje z pracownikiem umowę na czas określony na mocy porozumienia stron na wniosek pracownika. Czy w takiej sytuacji wynagrodzenie za przepracowane dni wypłaca zgodnie z terminem wypłaty czy musi utworzyć dodatkową listę płac? Jeśli ma obowiązek wcześniejszej wypłaty wynagrodzenia to w jakim terminie od daty wydania świadectwa pracy musi to uczynić?

porady prawne online

Dokumenty

Sekcja "dokumenty" zawiera bazę 928 wzorów, umów, pism, formularzy, oraz wiele innych niezbędnych dokumentów zarówno dla osób prywatnych jak i firm i instytucji

Podobne wzory dokumentów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.