Logowanie

Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie o umorzeniu śledztwa

W postępowaniu karnym na postanowienie prokuratora o umorzeniu śledztwa przysługuje zażalenie, które należy złożyć w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Zażalenie należy złożyć do właściwego sądu. W przypadku, gdy zaistnieją okoliczności niezależne od strony postępowania można wnioskować o przywrócenie terminu na podstawie art. 126 Kodeksu postepowania karnego. Wraz z wnioskiem należy złożyć zażalenie. Organem właściwym, do którego należy złożyć wniosek, będzie sąd, który jest właściwy do rozpoznania zażalenia.

W celu pobrania dokumentu wykup usługę "Dostęp do wzorów dokumentów"

Jeżeli masz już wykupioną usługę

* kod otrzymany przez sms (6 znaków)

Aby otrzymać kod, wyślij SMS pod jeden z niżej podanych numerów

Dostęp do 1 dokumentu cena 6,15zł

Wyślij SMS na numer: 75068, w treści wpisując EPD

Dostęp do 3 dokumentów cena 11,70zł

Wyślij SMS na numer: 7968, w treści wpisując EPD

Dostęp do 10 dokumentów cena 30,75zł

Wyślij SMS na numer: 92568, w treści wpisując EPD

regulamin

instrukcja obsługi SMS

Po wysłaniu SMS'a otrzymasz odpowiedź zawierającą specjalny kod dostępu, który należy wpisać w okienku logowania. Kod umożliwia przeglądanie wszystkich treści w portalu e-prawnik.pl

Zapoznaj się z regulaminem usługi. Aby skorzystać z usługi musisz mieć poprawnie skonfigurowaną obsługę plików cookie.

Wysyłając SMS na w/w numery wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany numer telefonu komórkowego.

Porady prawne e-prawnik.pl:


 • Termin na rozpatrzenie zażalenia

  Jaki termin obowiązuje sąd karny na rozpatrzenie zażalenia na postanowienie o umorzeniu, wydane przez Prokuraturę?

 • Zażalenie na postanowienie o umorzeniu dochodzenia

  Czy można złożyć zażalenie na postanowienie o umorzeniu dochodzenia?

 • Przywrócenie terminu, a rozpatrzenie sprawy

  W przypadku złożenia zażalenia na klauzulę wykonalności po terminie wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu, sąd rozpatruje w pierwszej kolejności wniosek o przywrócenie terminu, czy obie sprawy w jednym terminie?

 • Przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia

  Złożyłem w prokuraturze rejonowej kilka zawiadomień o popełnieniu przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów. Prokurator rejonowy śledztwo umorzył. Prokurator okręgowy uwzględnił odwołanie i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. Prokurator rejonowy wszystkie sprawy ponownie umorzył z powodu braku znamion czynu zabronionego. W sprawie nie zostałem ponownie przesłuchany, a w uzasadnieniu nie ma słowa ani o przedstawionych dowodach, ani o postawie uznania ich za niewiarygodne. Sprzeczność zgłoszonych czynów z prawem wynika wprost z faktów i treści przepisów. Niestety, z powodu wypadku losowego o jeden dzień przekroczyłem termin zażalenia, który upłynął wczoraj, czyli 19.07.2006 r. Do kogo powinienem składać zażalenie, jeżeli ponownie umorzono śledztwo po moim uwzględnionym odwołaniu, a postanowienie nie ma uzasadnienia merytorycznego (w pouczeniu jest mowa o prokuratorze nadrzędnym, ale do prokuratora okręgowego już się odwoływałem). Czy przekroczenie terminu zażalenia całkowicie zamyka sprawę, czy istnieją inne drogi odwoławcze w tej samej sprawie?

 • Wniesienie sprzeciwu po terminie

  Wniosłem sprzeciw od nakazu zapłaty do sądu rejonowego. Okazało się, że nie dotrzymałem terminu do jego wniesienia i sprzeciw wysłałem po terminie. Do postanowienia o odrzuceniu sprzeciwu sąd dołączył informację o przysługującym mi prawie wniesienia zażalenia do sądu okręgowego. Czy w powyższej sytuacji spóźnienie (wniesienie sprzeciwu po terminie) spowodowane wyjazdem służbowym jest dostatecznym argumentem do wnioskowania o rozpatrzenie mojego sprzeciwu? A jeśli tak, to jakie elementy powinno takie zażalenie zawierać lub gdzie można znaleźć wzór lub formularz takiego zażalenia?

porady prawne online

Dokumenty

Sekcja "dokumenty" zawiera bazę 928 wzorów, umów, pism, formularzy, oraz wiele innych niezbędnych dokumentów zarówno dla osób prywatnych jak i firm i instytucji

Podobne wzory dokumentów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.