Logowanie

Wniosek o sprostowanie wyroku sądu administracyjnego

Gdy otrzymamy z sądu odpis wyroku wydanego w naszej sprawie, zawsze warto jest sprawdzić, czy w wyroku tym nie znajdują się jakieś niedokładności, błędy rachunkowe czy inne błędy pisarskie lub omyłki. Mogą one często utrudnić w znacznym stopniu wykonanie wydanego w sprawie wyroku. Dlatego też, w razie stwierdzenia jakichkolwiek błędów, ustawa stwarza możliwość wystąpienia do sądu z wnioskiem o sprostowanie wyroku.

W celu pobrania dokumentu wykup usługę "Dostęp do wzorów dokumentów"

Jeżeli masz już wykupioną usługę

* kod otrzymany przez sms (6 znaków)

Aby otrzymać kod, wyślij SMS pod jeden z niżej podanych numerów

Dostęp do 1 dokumentu cena 6,15zł

Wyślij SMS na numer: 75068, w treści wpisując EPD

Dostęp do 3 dokumentów cena 11,70zł

Wyślij SMS na numer: 7968, w treści wpisując EPD

Dostęp do 10 dokumentów cena 30,75zł

Wyślij SMS na numer: 92568, w treści wpisując EPD

regulamin

instrukcja obsługi SMS

Po wysłaniu SMS'a otrzymasz odpowiedź zawierającą specjalny kod dostępu, który należy wpisać w okienku logowania. Kod umożliwia przeglądanie wszystkich treści w portalu e-prawnik.pl

Zapoznaj się z regulaminem usługi. Aby skorzystać z usługi musisz mieć poprawnie skonfigurowaną obsługę plików cookie.

Wysyłając SMS na w/w numery wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany numer telefonu komórkowego.

Porady prawne e-prawnik.pl:


 • Termin do sprostowania wyroku

  Sąd rejonowy wydał wyrok. Napisał w nim: z powództwa AB przeciwko CD o: a,b,c,d,e, a ja wcale nie wnosiłam o "c". Oddala powództwo w części dotyczącej "c". Sąd jest nad uprzejmy i celowo rozstrzyga o czymś, czego nie było w żądaniu pozwu, bo chce mi zamknąć w ten sposób drogę do dochodzenia w przyszłości innych roszczeń uzależnionych od "c". W jaki sposób można sprostować wyrok, w którym sąd rozstrzyga "na siłę" o tym, czego nie było w pozwie? Czy uznać to jako "oczywistą omyłkę" i domagać się sprostowania? Czy jest jakiś termin na złożenie wniosku o sprostowanie wyroku? Nie pytam o termin na uzupełnienie wyroku, bo wiem, że jest dwutygodniowy. Czy podnieść to w apelacji?

 • Sprostowanie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku

  W 1997 roku otrzymałam spadek, a w roku 2011 chciała sprzedać mieszkanie otrzymane z tego spadku. Jednak okazało się mój udział w spadku jest inny niż stwierdzony. Co mogę zrobić w zaistniałej sytuacji?

 • Wniosek o sprostowanie protokołu

  Toczy się sprawa cywilna. Postępowanie nagrywane jest na dyktafonie za zgodą sędziego. Jako uczestnik złożyłem wniosek o sprostowanie protokołu, powołując się na nagranie. Sąd częściowo oddalił wniosek o sprostowanie protokołu, powołując się na nieczytelność nagrania. Nagranie w tej części jest faktycznie złej jakości, jednak po wsłuchiwaniu się jednoznacznie określiłem, co kto mówił i było to niezgodne z protokołem. Sąd jednak nie uwzględnił odwołania od swojego postanowienia. Czy sąd może bezkarnie oddalać wnioski o sprostowanie protokołu?

 • Uzupełnienie wyroku o postanowienie o kosztach

  Otrzymałam nakaz zapłaty, zasądzający moje roszczenie zgodnie z żądaniem pozwu. Sąd nie wpisał na nakazie kosztów sądowych, określił natomiast koszty zastępstwa adwokackiego. Przez nieuwagę nie złożyłam wniosku o uzupełnienie orzeczenia (14-dniowy termin, o którym mowa w art. 351 kpc upłynął bezskutecznie). Następnie wniosłam o nadanie klauzuli wykonalności. Otrzymałam tytuł wykonawczy. Czy w tym momencie mogę wnieść o sprostowanie orzeczenia w trybie art. 350 kpc?

 • Wniosek o sprostowanie-nieścisłe oznaczenie strony

  Mam mały problem z przepisaniem klauzuli, opiszę więc sprawę chronologicznie: syndyk ogłosił przetarg na zakup dwóch wierzytelności, gdzie dłużnikami byli przedsiębiorca i jego żona. U notariusza podpisaliśmy umowę na zakup obu wierzytelności. Złożyłem wniosek do Sądu w o nadanie klauzuli na mnie (tylko na jedną, większą wierzytelność), załączając dokumenty: umowę, wyrok (na syndyka) i opłatę 50 zł. Sąd odrzucił mój wniosek o nadanie klauzuli gdyż okazało się, że jest rozbieżność w nazwie między cedentem w umowie a wierzycielem na dotychczasowym wyroku. Syndyk postępowanie upadłościowe już zakończył, nie może więc formalnie reprezentować strony i wysyłać żadnych pism. Dodam tylko, że na drugiej zakupionej wierzytelności nazwa wierzyciela (syndyka) jest poprawna, taka jak w umowie cesji. W tej pierwszej, w której sąd odmówił nadania klauzuli jest jedynie nazwa skrócona. Dziś dowiedziałem się od syndyka, który mi sprzedał wierzytelność, że najprawdopodobniej jest to pomyłka sądu, który w 2002 roku wydał wyrok. Może można to jakoś sprostować? Jeśli tak, to czy mogę ja złożyć taki wniosek, skoro Sąd uznał, że nie jestem wierzycielem, to i nie jestem tez stroną? Czy składać zażalenie na odmowę nadania klauzuli z taką argumentacją?

porady prawne online

Dokumenty

Sekcja "dokumenty" zawiera bazę 928 wzorów, umów, pism, formularzy, oraz wiele innych niezbędnych dokumentów zarówno dla osób prywatnych jak i firm i instytucji

Podobne wzory dokumentów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.