Logowanie

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia przez uregulowanie sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania

Wspólne zamieszkiwanie stron przez czas trwania procesu rozwodowego może być utrudnione. Sąd co prawda w wyroku ma obowiązek orzec o sposobie korzystania z takiego mieszkania, ale postępowanie rozwodowe może rozciągnąć się w czasie. Dlatego przepisy przewidują możliwość udzielenie zabezpieczenia - czyli uregulowania sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania na czas procesu.

W celu pobrania dokumentu wykup usługę "Dostęp do wzorów dokumentów"

Jeżeli masz już wykupioną usługę

* kod otrzymany przez sms (6 znaków)

Aby otrzymać kod, wyślij SMS pod jeden z niżej podanych numerów

Dostęp do 1 dokumentu cena 6,15zł

Wyślij SMS na numer: 75068, w treści wpisując EPD

Dostęp do 3 dokumentów cena 11,70zł

Wyślij SMS na numer: 7968, w treści wpisując EPD

Dostęp do 10 dokumentów cena 30,75zł

Wyślij SMS na numer: 92568, w treści wpisując EPD

regulamin

instrukcja obsługi SMS

Po wysłaniu SMS'a otrzymasz odpowiedź zawierającą specjalny kod dostępu, który należy wpisać w okienku logowania. Kod umożliwia przeglądanie wszystkich treści w portalu e-prawnik.pl

Zapoznaj się z regulaminem usługi. Aby skorzystać z usługi musisz mieć poprawnie skonfigurowaną obsługę plików cookie.

Wysyłając SMS na w/w numery wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany numer telefonu komórkowego.

Porady prawne e-prawnik.pl:


 • Zmiana sposobu korzystania z mieszkania

  Jestem po rozwodzie. Wyrok jest prawomocny. Czy można wystąpić o zmianę wyroku w przedmiocie korzystania z mieszkania określonego przez Sąd? Były mąż nie mieszka z nami i nie korzysta z przydzielonego mu pokoju, który zajęło jedno z dzieci.

 • Losy wspólnego mieszkania po rozwodzie

  Sąd po orzeczeniu rozwodu przyznaje na zgodny wniosek małżonków mieszkanie jednemu z nich , pod warunkiem, że drugi opuści mieszkanie nie żądając w zamian lokalu zastępczego. Jakie korzyści ma małżonek pozostający w tym mieszkaniu - czy staje się jedynym jego właścicielem? - mieszkanie jest własnościowe. Czy oznacza to że współmałżonek zrzeka się prawa do połowy wartości mieszkania?

 • Orzeczenie o sposobie korzystania z mieszkania

  Złożyłam pozew o rozwód bez orzekania o winie. Od 2 lat jesteśmy w nieformalnej separacji i nie mieszkamy razem. Jednocześnie złożyłam wniosek o podział majątku. Domyślam się jednak, że mój mąż będzie utrudniał sprawę podziału i sąd skieruje mój wniosek do odrębnego postępowania, a skoro tak chcę zapytać: 1. Czy wobec tego mogę złożyć wniosek o rozstrzygnięcie co do sposobu korzystania z mieszkania wspólnego, w którym mieszka mąż z konkubiną, zaś ja zmuszona jestem wynajmować mieszkanie z synem - do czasu sądowego podziału majątku? 2. Czy sąd może podjąć decyzję, że nadal będę musiała wynajmować mieszkanie, kosztem potrzeb syna i swoich, natomiast mąż będzie mieszkał w naszym mieszkaniu? Czy nie może być na odwrót? 3. Czy jako współwłaściciel mogę domagać się udostępnienia 1 z 2 pokoi, który będzie do mojej i syna dyspozycji? I czy zgoda męża ma tu jakieś znaczenie (on się nie zgadza)? 4. Czy jako współwłaściciel mogę domagać się zabezpieczenia całego majątku do czasu podziału i nie zgodzić się na zamieszkiwanie w naszym mieszkaniu osób trzecich (konkubina męża)?

 • Zabezpieczenie na podstawie nakazu zapłaty

  Otrzymałem odpowiedź, w której znajduje się następujące stwierdzenie: "nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym stanowi bowiem z chwilą wydania tytuł zabezpieczenia, wykonalny bez nadawania mu klauzuli wykonalności. W tym zakresie nakaz zapłaty jest skuteczny mimo wniesienia zarzutów. Powód, aby zabezpieczyć w jak najwyższym stopniu swoje interesy, powinien złożyć do sądu wniosek o dokonanie zabezpieczenia (nie jest to wniosek o zabezpieczenie powództwa, gdyż ten nie jest już potrzebny)". Czy wniosek o dokonanie zabezpieczenia, o którym wyżej mowa, należy złożyć do sądu, czy bezpośrednio do komornika?

 • Orzekanie o wspólnym mieszkaniu małżonków

  W trakcie małżeństwa otrzymaliśmy przydział mieszkania z zasobów komunalnych. Głównym najemcą jest żona (na nią jest umowa) w umowie jest zaznaczone że na czas umowy prawo do zamieszkiwania ma również mąż. żona jest tam zameldowana na stałe ja w innym mieszkaniu i mieszkam gdzie indziej. Jesteśmy w trakcie rozwodu. Czy można mnie pozbawić prawa do tego mieszkania (wpólność majątkowa)? Jakie sąd ma możliwości prawne pozbawienia mnie tego prawa i w jakich przypadkach? Czy może zadecydować o sposobie korzystania z mieszkania w sytuacji gdy nie były składane żadnie wnioski w tym przedmiocie?

porady prawne online

Dokumenty

Sekcja "dokumenty" zawiera bazę 928 wzorów, umów, pism, formularzy, oraz wiele innych niezbędnych dokumentów zarówno dla osób prywatnych jak i firm i instytucji

Podobne wzory dokumentów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.