Logowanie

Wniosek o wydanie dalszego tytułu wykonawczego w celu prowadzenia egzekucji z kilku składowych części majątku dłużnika

Niejednokrotnie zdarza się, że dłużnik posiada składniki majątkowe w wielu, nawet bardzo odległych miejscach. Aby umożliwić wierzycielowi prowadzenie egzekucji ze wszystkich składników mienia dłużnika, nawet w sytuacji gdy znajdują się one w różnych rewirach komorniczych, ustawa daje wierzycielowi uprawnienie do uzyskania większej liczby tytułów wykonawczych. Wniosek o wydanie dalszego tytułu wykonawczego powinien jednak określać cel, ze względu na który dalszy tytuł ma zostać wydany.

W celu pobrania dokumentu wykup usługę "Dostęp do wzorów dokumentów"

Jeżeli masz już wykupioną usługę

* kod otrzymany przez sms (6 znaków)

Aby otrzymać kod, wyślij SMS pod jeden z niżej podanych numerów

Dostęp do 1 dokumentu cena 6,15zł

Wyślij SMS na numer: 75068, w treści wpisując EPD

Dostęp do 3 dokumentów cena 11,70zł

Wyślij SMS na numer: 7968, w treści wpisując EPD

Dostęp do 10 dokumentów cena 30,75zł

Wyślij SMS na numer: 92568, w treści wpisując EPD

regulamin

instrukcja obsługi SMS

Po wysłaniu SMS'a otrzymasz odpowiedź zawierającą specjalny kod dostępu, który należy wpisać w okienku logowania. Kod umożliwia przeglądanie wszystkich treści w portalu e-prawnik.pl

Zapoznaj się z regulaminem usługi. Aby skorzystać z usługi musisz mieć poprawnie skonfigurowaną obsługę plików cookie.

Wysyłając SMS na w/w numery wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany numer telefonu komórkowego.

Porady prawne e-prawnik.pl:


 • Egzekucja przeciwko dwóm dłużnikom solidarnym

  Posiadam tytuł wykonawczy przeciwko dwóm dłużnikom (solidarnie) mieszkającym na obszarze właściwości różnych sądów apelacyjnych. Chciałbym, aby wszczęto postępowanie egzekucyjne przeciwko im obu, ale nie chcę ponosić dodatkowych kosztów z art. 8 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Czy możliwe jest w sytuacji posiadania jednego tytułu wykonawczego wszczęcie egzekucji u dwóch różnych komorników? Jeśli tak, to na podstawie jakich dokumentów?

 • Dalszy tytuł wykonawczy

  Mam tytułu wykonawczy przeciwko dłużnikowi, jednak ów tytuł spoczywa już wraz ze wnioskiem egzekucyjnym u komornika. A właśnie dowiedziałem się, że dłużnik ma nieruchomość położoną w innym rewirze komorniczym. Do tej nieruchomości można będzie wznowić egzekucję dopiero za kila miesięcy, więc chciałbym dokonać wpisu hipoteki przymusowej na podstawie tytułu wykonawczego, którym dysponuję. Jak wspomniałem jednak, oryginał tego tytułu jest u komornika, trwa postępowanie egzekucyjne. Czy muszę wystąpić w takiej sytuacji do sądu o odpis tytułu wykonawczego, aby wysłać ten tytuł z wnioskiem o wpis do hipoteki? Czy może jest jakieś inne rozwiązanie, jednak takie, abym nie musiał wycofywać wniosku egzekucyjnego?

 • Wydanie drugiego tytułu wykonawczego

  Chciałbym uzyskać drugi tytuł wykonawczy, aby skierować sprawę przeciwko dłużnikowi do drugiego komornika (dłużnik posiada kilka nieruchomości w różnych miejscowościach). Ile wynosi opłata sądowa za wydanie drugiego tytułu wykonawczego dla aktu notarialnego?

 • Przedstawienie tytułu wykonawczego

  Czy dłużnik ma prawo wystąpić do komornika o pokazanie oryginału tytułu wykonawczego?

 • Dłużnicy solidarni z różnych miejscowości

  Uzyskałem prawomocny nakaz zapłaty przeciwko dwóm dłużnikom solidarnie i chcę skierować wniosek egzekucyjny. Problem w tym, że mieszkają w różnych miejscowościach, z których każda jest we właściwości innego sądu nie tylko rejonowego ale także okręgowego. Czy mogę skutecznie wnieść do sądu o doręczenie mi drugiego egzemplarza tytułu wykonawczego, jako uzasadnienie podając fakt wyżej wskazany?

porady prawne online

Dokumenty

Sekcja "dokumenty" zawiera bazę 928 wzorów, umów, pism, formularzy, oraz wiele innych niezbędnych dokumentów zarówno dla osób prywatnych jak i firm i instytucji

Podobne wzory dokumentów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.