Logowanie

Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium RP

Pracodawca, który chce zatrudnić w swoim przedsiębiorstwie cudzoziemca musi uzyskać zezwolenie wydane przez wojewodę właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy.

W celu pobrania dokumentu wykup usługę "Dostęp do wzorów dokumentów"

Jeżeli masz już wykupioną usługę

* kod otrzymany przez sms (6 znaków)

Aby otrzymać kod, wyślij SMS pod jeden z niżej podanych numerów

Dostęp do 1 dokumentu cena 6,15zł

Wyślij SMS na numer: 75068, w treści wpisując EPD

Dostęp do 3 dokumentów cena 11,70zł

Wyślij SMS na numer: 7968, w treści wpisując EPD

Dostęp do 10 dokumentów cena 30,75zł

Wyślij SMS na numer: 92568, w treści wpisując EPD

regulamin

instrukcja obsługi SMS

Po wysłaniu SMS'a otrzymasz odpowiedź zawierającą specjalny kod dostępu, który należy wpisać w okienku logowania. Kod umożliwia przeglądanie wszystkich treści w portalu e-prawnik.pl

Zapoznaj się z regulaminem usługi. Aby skorzystać z usługi musisz mieć poprawnie skonfigurowaną obsługę plików cookie.

Wysyłając SMS na w/w numery wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany numer telefonu komórkowego.

Porady prawne e-prawnik.pl:


 • Dokumenty wymagane do uzyskania karty pobytu

  Jakie warunki trzeba spełniać aby otrzymać kartę czasowego pobytu? Jakich dokumentów mogą wymagać pracownicy urzędu?

 • Zobowiązanie do opuszczenia terytorium RP

  Cudzoziemiec złożył w 2003 r. w ramach "abolicji" wniosek o udzielenie zgody na pobyt na czas określony na terytorium RP. W ramach wszczętego postępowania cudzoziemiec uzyskał wizę pobytową bez prawa wyjazdu. Wojewoda wydał postanowienie, w którym odmówił udzielenia zgody, zobowiązał cudzoziemca do opuszczenia RP w terminie do 10 kwietnia oraz wskazał możliwość zaskarżenia decyzji do Rady ds. Uchodźców i Cudzoziemców. Czy zaskarżenie decyzji wojewody powoduje wstrzymanie zobowiązania cudzoziemca do opuszczenia terytorium RP? Czy ten sam cudzoziemiec (przebywa na terenie RP legalnie, na podstawie otrzymanej wizy) nie korzystając z możliwości zaskarżenia decyzji wojewody może: - w normalnym trybie złożyć wniosek o udzielenie zgody na pobyt na czas określony na terytorium RP i czy ewentualne wszczęcie postępowania w tej sprawie wstrzyma zobowiązanie go do opuszczenia terytorium RP? złożyć wniosek o nadanie statusu uchodźcy politycznego i czy ewentualne wszczęcie postępowania w tej sprawie wstrzyma zobowiązanie go do opuszczenia terytorium RP?

 • Cudzoziemiec - małżonek obywatela polskiego

  Mój mąż pochodzi z Indii. Pobraliśmy się zaledwie tydzień temu. Zamierzamy mieszkać w Polsce od następnego miesiąca. Obecnie jesteśmy w Wielkiej Brytanii jako studenci. Mój mąż nie mówi po polsku. Chciałabym wiedzieć na jakiej zasadzie będzie on mógł pracować i mieszkać w Polsce wraz ze mną. Jakie papiery musi złożyć w polskim konsulacie i czy otrzyma on wizę na pobyt tymczasowy lub stały w Polsce z prawem do pracy oraz jaka jest procedura otrzymania Polskiego paszportu.

 • Wiza repatriacyjna

  Czy obywatelka Kazachstanu narodowości polskiej posiadająca kartę pobytu tymczasowego (wydaną ze względu na zawarcie związku małżeńskiego) może starać się o wizę repatriacyjną. Uprzednio tj. do 04.2001 r. przebywała na terenie RP jako stypendystka MEN przez okres 5 lat.

 • Zatrudnienie Ukraińca na umowę zlecenia

  Ukrainiec studiuje na polskiej uczelni publicznej. Chcemy go zatrudnić na umowę zlecenia. Nie będzie to praktyka zawodowa, tylko wielomiesięczna, ciągła umowa zlecenia. Czy zatrudnienie studenta z Ukrainy wymaga wydania zgody na pracę przez polskie władze?

porady prawne online

Dokumenty

Sekcja "dokumenty" zawiera bazę 928 wzorów, umów, pism, formularzy, oraz wiele innych niezbędnych dokumentów zarówno dla osób prywatnych jak i firm i instytucji

Podobne wzory dokumentów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.