Logowanie

Wniosek o wyznaczenie II terminu licytacji ruchomości

Ruchomości zajęte w drodze egzekucji podlegają sprzedaży w drodze licytacji. Jeżeli pierwszy termin licytacji okaże się bezskuteczny i ruchomości nie zostaną sprzedane, komornik może przeprowadzić drugą licytację. Do wyznaczenia drugiego terminu konieczny jest jednak wniosek wierzyciela wniesiony w terminie dwutygodniowym od dnia zawiadomienia o bezskuteczności pierwszej licytacji.

W celu pobrania dokumentu wykup usługę "Dostęp do wzorów dokumentów"

Jeżeli masz już wykupioną usługę

* kod otrzymany przez sms (6 znaków)

Aby otrzymać kod, wyślij SMS pod jeden z niżej podanych numerów

Dostęp do 1 dokumentu cena 6,15zł

Wyślij SMS na numer: 75068, w treści wpisując EPD

Dostęp do 3 dokumentów cena 11,70zł

Wyślij SMS na numer: 7968, w treści wpisując EPD

Dostęp do 10 dokumentów cena 30,75zł

Wyślij SMS na numer: 92568, w treści wpisując EPD

regulamin

instrukcja obsługi SMS

Po wysłaniu SMS'a otrzymasz odpowiedź zawierającą specjalny kod dostępu, który należy wpisać w okienku logowania. Kod umożliwia przeglądanie wszystkich treści w portalu e-prawnik.pl

Zapoznaj się z regulaminem usługi. Aby skorzystać z usługi musisz mieć poprawnie skonfigurowaną obsługę plików cookie.

Wysyłając SMS na w/w numery wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany numer telefonu komórkowego.

Porady prawne e-prawnik.pl:


 • Procedura sprzedaży rzeczy zajętych przez komornika

  Jak odbywa się sprzedaż ruchomości zajętych przez komornika?

 • Przyłączenie się do egzekucji

  Wierzyciel który przyłączył się do egzekucji z nieruchomości, złożył wniosek o wyznaczenie terminu II licytacji. Według E. Wengerek, wierzyciel który przyłącza się do egzekucji z nieruchomości ma takie same prawa jak wierzyciel egzekwujący. Natomiast Z. Świeboda, w komentarzu do kpc część II Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne rok 2004 Lexis Nexis, pisze że wyznaczenie II licytacji może nastąpić tylko na wniosek wierzyciela egzekwującego, nie może nastąpić z urzędu ani na wniosek wierzyciela który przyłączył się do postępowania (art. 927 kpc). Jak więc rozumieć złożenie wniosku o II licytację z nieruchomości, tym bardziej że komornik na jego podstawie wyznaczył termin?

 • zaliczenie własnej wierzytelności na poczet ceny zakupu

  Prowadzę egzekucje z nieruchomości dłuznika. Nieruchomoscią jest niezabudowana działka, a więc egzekucja toczy sie w trybie uproszczonym. Co więcej z uwagi na okoliczności z art.1013(3)#3 KPC licytacja odbędzie się w oparciu o przepisy o licytacji ruchomości. Zamierzam wziąć udział w licytacji i zaliczyć własną wierzytelność na poczet ceny zakupu.W związku z tym mam wątpliwość, czy odesłanie do przepisów \"o licytacji w egzekucji z ruchomości\" należy interpretować ściśle i zaliczenie wierzytelności na zasadzie art.1013(1)#3 odbywa się na podstawie art.968#1 KPC, czy też należy tu stosować przepis o zaliczeniu własnej wierzytelności w egzekucji z ruchomości, tj. art.876 KPC. Przepisy te dają zdecydowanie różne uprawnienia nabywcy i dlatego też pewna wiedza, do którego z ich muszę sie stosować jest dla mnie b.ważna.

 • Bieg i przerwanie biegu terminu przedawnienia

  Wyrok sądowy za niezapłacone faktury został wydany dnia 2 czerwca 1997 roku. Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego wpłynął do komornika dnia 30.01.2002 roku. Czy zgodnie z art. 125 kc 10-letni okres przedawnienia liczymy od czerwca 1997 czy od stycznia 2002? Czy wyznaczenie terminu licytacji jest to czynność przed sądem przerywająca bieg przedawnienia?

 • Brak możliwości przeprowadzenia licytacji

  Prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Ma być przeprowadzona licytacja. Komornik przyjeżdża, stwierdza, że brama jest zamknięta i odwołuje licytacje. Czy w takim wypadku ma prawo zerwać kłódkę i wejść na teren dłużnika? Kiedy może być ogłoszony kolejny termin licytacji? Jak powinien prawidłowo postąpić komornik?

porady prawne online

Dokumenty

Sekcja "dokumenty" zawiera bazę 928 wzorów, umów, pism, formularzy, oraz wiele innych niezbędnych dokumentów zarówno dla osób prywatnych jak i firm i instytucji

Podobne wzory dokumentów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.